คำแม่

 แจ็ค ลูกอีสาน  เนส พรอำนาจ  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คำแม่ แจ็ค ลูกอีสาน ft. เนส พรอำนาจ
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ็ค ลูกอีสานเรียบเรียง: โคกอิโด่ย studio (สาขา2)ติดต่องานแสดง: 0942989247

Dm | A# F |Dm | C Dm |

 Dm  บ่ฮู้จักดอกควาA#มสำบาย Dm  ฮู้จักแต่ไปเลี้ยงควาA#ยอยู่กลางท่ง Dm  ห่อปลาแเดกกับปิ้งปลA#าดอกใส่ถง Dm  ต้อนลงท่ง ล่งท่A#าไปหาอยู่..หาA#กิน

 Dm  ตกมาปีนี้ ฟ้าฝนบ่ดีA# มันแห้งแล้ง Dm  นำมันกะแพง แต่ข้าวบัดแห่A#งราคาถืก Dm  หนี้ ธ.ก.ส. เพิ่นเทียวมาจ้อA#จนสะอึก Dm  คำข้าวสิดึกลงคอCกะยังบ่พอ   สิเฮดจั่งใด๋A#.. โอ้Aย..

พี่น้องเอ้Dmย บ่เคยจนบ่ฮู้ดอA#ได้กินข้าวแต่มนดอDmไคแหน่กะโฮยเกลืA#อ.. โอะโอCย..เหงือใหDmลกว่าสิได้แต่ละบาA#ใหลออกมาฟาด ๆDmแซมน้ำตาหย้อนเมื่อยแฮA#ง ผู้ฟังเอ้C

ลูกเอ้Dmย ให้เจาอดสาสร้A#างให้เจาถางทางใหDmม่  แนวบ่ดีอย่ามาไกA#ล้ความจนไคร้เจ้าอย่าDmมี.. โอะโอC..หล่าเอ้Dmย ให้เจ้าจื่อคำแA#ม่เจ้านิคือฮักแDmท้ คำสอนแม่เจ้าA#ลืมฟังเด้Cอ.. หล่าA#เอ้ย..

 Dm  คั้นเจัาได้ขี้ซ้่าA#งกั้งฮ่ม..   สัปทนDmละอย่าได้ลืมคนจA#น ผู้แห่น้ำตีนซ้าDm   คั้นเจ้าได้ขี้ซ้าA#ง กั้งฮ่ม..   เป็นพญDmาละอย่าได้ลืมคราวทุกA#ข์   บาดขี่ควายดอกค่อCนกล้า...   หล่A# | Cาเอย...

อยู่ไDmสในโลกนี้ ขอเจ้านี้A# อย่าลืมตัDmอย่าได้เฮA#ด..แนวซัว ๆDmอย่าลืมตัCว อย่าลืมถิ่Dmอย่าลืมGm Cตัว  อย่าลืมDmถิ่น

Dm | A# F |Dm | C Dm |
A# | F |Gm | C |

* | ** | *** |

Dm | A# F |Dm | C Dm |Gm C | Dm |คอร์ดเพลง คำแม่ แจ็ค ลูกอีสาน ft. เนส พรอำนาจ

เนื้อเพลง คำแม่ แจ็ค ลูกอีสาน ft. เนส พรอำนาจบ่ฮู้จักดอกความสำบาย ฮู้จักแต่ไปเลี้ยงควายอยู่กลางท่ง ห่อปลาแเดกกับปิ้งปลาดอกใส่ถง ต้อนลงท่ง ล่งท่าไปหาอยู่หากิน ตกมาปีนี้ ฟ้าฝนบ่ดี มันแห้งแล้ง นำมันกะแพง แต่ข้าวบัดแห่งราคาถืก หนี้ ธกส เพิ่นเทียวมาจ้อจนสะอึก คำข้าวสิดึกลงคอกะยังบ่พอ สิเฮดจั่งใด๋ โอ้ย พี่น้องเอ้ย บ่เคยจนบ่ฮู้ดอก ได้กินข้าวแต่มนดอก ไคแหน่กะโฮยเกลือ โอะโอย เหงือใหลกว่าสิได้แต่ละบาท ใหลออกมาฟาดๆแซมน้ำตาหย้อนเมื่อยแฮง ผู้ฟังเอ้ย ลูกเอ้ย ให้เจาอดสาสร้าง ให้เจาถางทางใหม่ แนวบ่ดีอย่ามาไกล้ ความจนไคร้เจ้าอย่ามี โอะโอ หล่าเอ้ย ให้เจ้าจื่อคำแม่ เจ้านิคือฮักแท้ คำสอนแม่เจ้าลืม ฟังเด้อ หล่าเอ้ย คั้นเจัาได้ขี้ซ้่างกั้งฮ่ม สัปทนละอย่าได้ลืมคนจน ผู้แห่น้ำตีนซ้าง คั้นเจ้าได้ขี้ซ้าง กั้งฮ่ม เป็นพญาละอย่าได้ลืมคราวทุกข์ บาดขี่ควายดอกค่อนกล้า หล่าเอย อยู่ไสในโลกนี้ ขอเจ้านี้ อย่าลืมตัว อย่าได้เฮดแนวซัวๆอย่าลืมตัว อย่าลืมถิ่น อย่าลืมตัว อย่าลืมถิ่น