คำแม่

เนส พรอำนาจ, เเจ็ค ลูกอีสาน, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คำแม่ - เเจ็ค ลูกอีสาน ft. เนส พรอำนาจ

Dm | A# F |Dm | C Dm |

 Dm  บ่ฮู้จักดอกควาA#มสำบาย Dm  ฮู้จักแต่ไปเลี้ยงควาA#ยอยู่กลางท่ง Dm  ห่อปลาแเดกกับปิ้งปลA#าดอกใส่ถง Dm  ต้อนลงท่ง ล่งท่A#าไปหาอยู่..หาA#กิน

 Dm  ตกมาปีนี้ ฟ้าฝนบ่ดีA# มันแห้งแล้ง Dm  นำมันกะแพง แต่ข้าวบัดแห่A#งราคาถืก Dm  หนี้ ธ.ก.ส. เพิ่นเทียวมาจ้อA#จนสะอึก Dm  คำข้าวสิดึกลงคอCกะยังบ่พอ   สิเฮดจั่งใด๋A#.. โอ้Aย..

พี่น้องเอ้Dmย บ่เคยจนบ่ฮู้ดอA#ได้กินข้าวแต่มนดอDmไคแหน่กะโฮยเกลืA#อ.. โอะโอCย..เหงือใหDmลกว่าสิได้แต่ละบาA#ใหลออกมาฟาด ๆDmแซมน้ำตาหย้อนเมื่อยแฮA#ง ผู้ฟังเอ้C

ลูกเอ้Dmย ให้เจาอดสาสร้A#างให้เจาถางทางใหDmม่  แนวบ่ดีอย่ามาไกA#ล้ความจนไคร้เจ้าอย่าDmมี.. โอะโอC..หล่าเอ้Dmย ให้เจ้าจื่อคำแA#ม่เจ้านิคือฮักแDmท้ คำสอนแม่เจ้าA#ลืมฟังเด้Cอ.. หล่าA#เอ้ย..

 Dm  คั้นเจัาได้ขี้ซ้่าA#งกั้งฮ่ม..   สัปทนDmละอย่าได้ลืมคนจA#น ผู้แห่น้ำตีนซ้าDm   คั้นเจ้าได้ขี้ซ้าA#ง กั้งฮ่ม..   เป็นพญDmาละอย่าได้ลืมคราวทุกA#ข์   บาดขี่ควายดอกค่อCนกล้า...   หล่A# | Cาเอย...

อยู่ไDmสในโลกนี้ ขอเจ้านี้A# อย่าลืมตัDmอย่าได้เฮA#ด..แนวซัว ๆDmอย่าลืมตัCว อย่าลืมถิ่Dmอย่าลืมGm Cตัว  อย่าลืมDmถิ่น

Dm | A# F |Dm | C Dm |
A# | F |Gm | C |

* | ** | *** |

Dm | A# F |Dm | C Dm |Gm C | Dm |