ข้างหลังภาพ

หนู มิเตอร์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ข้างหลังภาพ - หนู มิเตอร์

Dm | Gm |Am | Dm Am |
Dm | Gm |Am | Dm C |

มอGmงภาพถ่ายแล้วใจคิดDmถึงเฝ้Cา..รำพึงคิดถึงDmแต่เธอมั่Fนในรักสม่ำเสมDmยัFงรักเธCอไม่มีเสื่อมDmคลาย

ไกDmลเเสนไกล..สุดโค้Cงขอบฟ้DmไกDmลสุดตา ฟ้Cามิอาจกั้นใจFหวDmงสุดห่วง  ใจFนั้นแสนห่วGmงใยไกลCแสนไกล  ใAmจนั้นสุดคิดDmถึง

เฝ้Dmา..รึาพึCงกับรวงข้าวDmหล่นบ่Dmน..อยู่กลCางท้องFนาครวDmญตามสายลมมGmบอCกเธอว่Amาข้าคิดDmถึง

Gm | F |Gm | F |

ข้Gmาง..หลังภาพจารึกอักษDmเป็Cน..บทกลอนรักอันหวานDmซึ้ง

 Dm  มีความรักมาให้F  มีหัวใจมาฝาDm   หากว่าเธอต้องกGmาร ก็เก็บรักษCาไว้Dm

 Dm  เพราะหัวใCจดวงนี้Dm.. มีควาCมรัก Dm  เพราะหัวใCจดวงนี้Dm.. มีควาCมภัคดี Gm  เพราะหัวใจดวงนี้Am.. มีความจริงDm | Dmใจ..

บ้Dmาน..หลังน้อCยที่อยู่หลังDmสวนหอGmม..อบอวAmลด้วยมวลดอกไDmม้ฝาFก..ความรักและความห่วงGmใยส่Cง..มาให้Amเก็บใว้Dmนะเธอ

C Am | Dm |C Am | Dm |

* | ** |

Gm | F | ( x2 )ข้างหลังภาพ - หนู มิเตอร์