หลอกใช้

 หรั่ง ร็อกเคสตร้า สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หลอกใช้ หรั่ง ร็อคเคสตร้า
สังกัดค่าย: RS

Em G | D |C D | Em |
Em G | D |C D | Em |

 Em   อยากลองใจGของเธDอ แน่นอนแค่ไหC    วัดใจDกันซักหน่Emอย.. Em   ปล่อยให้นาGนยิ่งเสี่Dยง ขอเพียงได้รู้C    ฉันหรือเธDอใครแน่จริEmง..

 C  เพราะเธอDทำให้หวั่นGใจ C  ยิ่งวัดใจDเธอยิ่งรู้G   แอCบซ่อนควาDม..หลอกลวงไว้Gลึก ๆ ภายEmใน   เธCอ..ต้องกาDรเพียงหลอกใEmช้..

 Em   ตั้งใจทำGทุกอย่าDง หวังดีต่อเธC    แล้วเธอDทำฉันเจ็Emบ.. Em   เจ็บก็ยอGมให้หลDอก ไม่เคยบอกใคC    เก็บเอาไว้Dเพียงผู้เดีEmยว

Em G | D |C D | Em |
Em G | D |C D | Em |

C D | G |C D | G |
C D | G Em |C D | Em |

Em G | D |C D | Em |
Em G | D |C D | Em |

** | * | * |

 C  ต้องกาDรเพียงหลอกใช้E..คอร์ดเพลง หลอกใช้ หรั่ง ร็อคเคสตร้า

เนื้อเพลง หลอกใช้ หรั่ง ร็อคเคสตร้าอยากลองใจของเธอ แน่นอนแค่ไหน วัดใจกันซักหน่อย ปล่อยให้นานยิ่งเสี่ยง ขอเพียงได้รู้ ฉันหรือเธอใครแน่จริง เพราะเธอทำให้หวั่นใจ ยิ่งวัดใจเธอยิ่งรู้ แอบซ่อนความหลอกลวงไว้ลึกๆภายใน เธอต้องการเพียงหลอกใช้ ตั้งใจทำทุกอย่าง หวังดีต่อเธอ แล้วเธอทำฉันเจ็บ เจ็บก็ยอมให้หลอก ไม่เคยบอกใคร เก็บเอาไว้เพียงผู้เดียว ต้องการเพียงหลอกใช้