ลืมตา

 เล็ก พงษธร  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลืมตา เล็ก พงษธร Lek Pongsatorn
เนื้อร้อง: เชาวเลข สร่างทุกข์, สุรชัย พรพิมานแมนทำนอง: นายอภิชาติ พรหมรักษาเรียบเรียง/ดนตรี: อภิชาติ พรหมรักษาโปรดิวเซอร์: อภิชาติ พรหมรักษาติดต่องานแสดง: 0859184338

F# | B |

ก่อนนั้นF#.. ชีวิตฉันมีความสุขBเพียงใดเกินถ้อยคำA#mบรรยายที่งดD#mงามมันเกินที่ใจBจะกล้าใฝ่ฝัC#

ความรัA#mกนั้น ช่วD#mยให้วันที่เหลืG#mอยังมีความหมายถ้าไม่มีเธอแล้Bว ไม่รู้จริง ๆC# จะอยู่เพื่F#ออะไร

ลืมตามองควาBมเป็นจริง ชีวิC#ตจริง ๆ ช่างปวD#mดร้าวอยู่กับความBเป็นจริง ชีวิตC#ที่เราต่างคD#mนต้องเข้าใจC#ไม่อยากทำร้าD#mย ทำลาC#ย.. ใครBต่อใครมากมาA#mถ้าเรายังผูกG#mพัน  หากเรายังรักC#กัน

จากนี้.F#. ต้องฝืนทุกความรู้สึBกในใจปล่อยให้ไA#mอละอองของน้ำD#mตาได้ทำหน้าที่Bของมันอีกครั้C#

ต้องฝืA#mนไว้ แม้D#mหัวใจมันกำลังG#mจะแหลกสลายรู้เพียงวันที่เหลืBอต้องทนหายใจC#..โดยที่ไม่F#มีเธอ

ลืมตามองควาBมเป็นจริง ชีวิC#ตจริง ๆ ช่างปวD#mดร้าวอยู่กับความBเป็นจริง ชีวิตC#ที่เราต่างคD#mนต้องเข้าใจC#ไม่อยากทำร้าD#mย ทำลาC#ย.. ใครBต่อใครมากมาA#mแค่เราเคยผูกG#mพัน  แค่เราได้รักC#กันจำไว้แค่เพียงเท่านั้นF#พอ

 G#m  ตื่นจากความฝันที่ลวงตา A#m  ลืมคำที่เคยสัญญา B  เพื่อเอ่ยคำลาที่แสนโหดร้C#าย..  C#

 B  ชีวิตC#จริง ๆ ช่างปวD#mดร้าว   ตื่นมาเพื่อเจอBความจริง   ชีวิตC#ที่เราต่างคD#mนต้องเข้าใจC#ไม่อยากทำร้าD#mย.. หัวC#ใจ.. ใคBรต่อใครมากมาA#mแค่เราเคยผูกG#mพัน  แค่เราได้รักC#กันจำไว้แค่เพียงเท่านั้นF#พอ B  จำไว้C#ว่าฉันเคยรักเF#ธอ..     F#คอร์ดเพลง ลืมตา เล็ก พงษธร Lek Pongsatorn

เนื้อเพลง ลืมตา เล็ก พงษธร Lek Pongsatornก่อนนั้น ชีวิตฉันมีความสุขเพียงใด เกินถ้อยคำบรรยายที่งดงาม มันเกินที่ใจจะกล้าใฝ่ฝัน ความรักนั้น ช่วยให้วันที่เหลือยังมีความหมาย ถ้าไม่มีเธอแล้ว ไม่รู้จริงๆจะอยู่เพื่ออะไร ลืมตามองความเป็นจริง ชีวิตจริงๆช่างปวดร้าว อยู่กับความเป็นจริง ชีวิตที่เราต่างคนต้องเข้าใจ ไม่อยากทำร้าย ทำลาย ใครต่อใครมากมาย ถ้าเรายังผูกพัน หากเรายังรักกัน จากนี้ ต้องฝืนทุกความรู้สึกในใจ ปล่อยให้ไอละอองของน้ำตา ได้ทำหน้าที่ของมันอีกครั้ง ต้องฝืนไว้ แม้หัวใจมันกำลังจะแหลกสลาย รู้เพียงวันที่เหลือต้องทนหายใจโดยที่ไม่มีเธอ ลืมตามองความเป็นจริง ชีวิตจริงๆช่างปวดร้าว อยู่กับความเป็นจริง ชีวิตที่เราต่างคนต้องเข้าใจ ไม่อยากทำร้าย ทำลาย ใครต่อใครมากมาย แค่เราเคยผูกพัน แค่เราได้รักกัน จำไว้แค่เพียงเท่านั้นพอ ตื่นจากความฝันที่ลวงตา ลืมคำที่เคยสัญญา เพื่อเอ่ยคำลาที่แสนโหดร้าย ชีวิตจริงๆช่างปวดร้าว ตื่นมาเพื่อเจอความจริง ชีวิตที่เราต่างคนต้องเข้าใจ ไม่อยากทำร้าย หัวใจ ใครต่อใครมากมาย แค่เราเคยผูกพัน แค่เราได้รักกัน จำไว้แค่เพียงเท่านั้นพอ จำไว้ว่าฉันเคยรักเธอ