หมากับควาย

 กานดา อาร์สยาม  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หมากับควาย กานดา Rsiam
เนื้อร้อง/ทำนอง: ลูกน้ำ จุลินทรีย์เรียบเรียง: ชินวุฒิ วัฒนาสัจจา, อู๊ด สุดดีสังกัดค่าย: อาร์สยาม

A#m | Fm |F# | G# |

C# | A#m |F# | G# |
C# | A#m |F# | G# |

จริA#mงจังทีไร หัวใจพัFmงทุกทีถูกหลอF#กให้รัก เหมือนยักไฮโลC#แล้วไม่จ่ายก็เพราA#mะว่ารักเธอ จึงยอมเป็นคนFmใจง่ายแต่ว่าสุดF#ท้าย..เธอก็ทิ้งฉันไปกับเขG#

ก็จะยอF#มเป็นคนเก่G#า คนที่แพ้Fmก็ต้องดูแลตัA#mวเองจะอวยพรF#เธอผ่านเสียงเพลง ตั้งใจฟัG#งให้ดี

ให้เธอกับเขC#าไปรักกันให้ตายรักกันให้ฉิบหาA#mยให้สมที่ทิ้งฉันไปชีวิตคู่F#จงบรรลัยให้แฟนเธอนอกใจG#เหมือนที่ทำกับฉันสมกันแล้C#วผีเน่ากับโลงผุไปรักกันให้หนุA#mกเลยไอ้พวกสันดารให้เธอF#สองคนพบเจอแต่ความร้าวG#ราน(หมากับควG#าย ไปรักกันให้ตายเลย)

C# | G# |

เธอบอC#กว่าฉันไม่ดีแต่เธอไปกินกะหรี่ปั๊บไปได้A#mกันเมื่อไหร่ถามเท่าไหร่ไม่ยอมรับผู้หญิF#งก็อ้อร้อ ผู้ชายก็เลวมากนักแหลงG#จากใจไปไกล ๆ เดี๋ยวก้านคอ

ก็ฉันC#ไม่ใช่นางฟ้า ฉันมันนางร้ายเลวมA#mาเลวไป จัดให้ฉันไม่โกงขอให้เธอF#โชคดี ผีเน่าคู่กับโลงจะรักกัG#นก็เอาเลย ฉันยังคงสบายดี

A#m | Fm |F# | C# |
F# G# | Fm A#m |F# | G# |

* | ** | ** |

ฉันจะยอF#ม.. ให้หมากับควG#าย มันไปรักกัน

C# | A#m |F# | G# |
C# | A#m |F# G# | C# |คอร์ดเพลง หมากับควาย กานดา Rsiam

เนื้อเพลง หมากับควาย กานดา Rsiamจริงจังทีไร หัวใจพังทุกที ถูกหลอกให้รัก เหมือนยักไฮโลแล้วไม่จ่าย ก็เพราะว่ารักเธอ จึงยอมเป็นคนใจง่าย แต่ว่าสุดท้ายเธอก็ทิ้งฉันไปกับเขา ก็จะยอมเป็นคนเก่า คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง จะอวยพรเธอผ่านเสียงเพลง ตั้งใจฟังให้ดี ให้เธอกับเขาไปรักกันให้ตาย รักกันให้ฉิบหายให้สมที่ทิ้งฉันไป ชีวิตคู่จงบรรลัย ให้แฟนเธอนอกใจเหมือนที่ทำกับฉัน สมกันแล้วผีเน่ากับโลงผุ ไปรักกันให้หนุกเลยไอ้พวกสันดาร ให้เธอสองคนพบเจอแต่ความร้าวราน หมากับควาย ไปรักกันให้ตายเลย เธอบอกว่าฉันไม่ดีแต่เธอไปกินกะหรี่ปั๊บ ไปได้กันเมื่อไหร่ถามเท่าไหร่ไม่ยอมรับ ผู้หญิงก็อ้อร้อ ผู้ชายก็เลวมากนัก แหลงจากใจไปไกลๆเดี๋ยวก้านคอ ก็ฉันไม่ใช่นางฟ้า ฉันมันนางร้าย เลวมาเลวไป จัดให้ฉันไม่โกง ขอให้เธอโชคดี ผีเน่าคู่กับโลง จะรักกันก็เอาเลย ฉันยังคงสบายดี ฉันจะยอม ให้หมากับควาย มันไปรักกัน