แม่พาไปตัดผม

 บิวตี้ จิรภา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แม่พาไปตัดผม บิวตี้ จิรภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาทิตย์ ศรีสุขเรียบเรียง: อ.วิทย์ เด็กบ้านนอกโปรดิวเซอร์: ป๋าเทพ เลิงนกทาสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0885838044(ป๋าเทพ), 0828532307(อ.ไพบูลย์)

Am Em | F C |Dm Em | F G | G |

เสียAmงฮ้องไห้ระงม..จากร้าEmนตัดผมหน้าปากซวยอิแม่ออFย ลูกหล่าบ่เป็นหยัCง อย่าไห้G

ผ่านไปบ่ดAmน..ผมเริ่มEmยาว..ปานผู้สาFว งามไฉC G/Bไลเพิ่Dmงเข้าใจ ว่าเก่าไปE.. เพื่อใหม่Amมา

 Am  คบกันมาดี ๆ ความฮักFของเฮาฮ่าง C  เคยเดินร่วมทาGง สัญญาสิบ่ถิ่มกัน Am  อ้ายเลือกเอาเขาคนใหFม่ บ่เคยคาดสิฝัน C  ว่ามันสิเจ็บปานนี้G..

หวDmนคิดถึงตอนเป็นเด็กน้อย แม่พาไEmปตัดผมทนฝืนขื่นFขม กะยังผ่านมาไG | Eด้..

มื้อนี้อ้ายถิ่Amมน้องไป บอกEmให้น้องทำใจตัดFใจ กะตัดท่อนั้นตั๊CคึดDmเสียว่าตัดผม บ่อยากจมEmกับฮักฮั่ว ๆตัดFคนชั่ว ๆ แล้วน้องสิงาG | Gม..กว่าเก่Am

 Am  ตัดผม บ่กี่วัFน ผมมันก็ป่ง C  ผมรักคุณ คำนี้คGงสิลืมบ่ได้ง่าย Am  ความเจ็บช้ำส่ำนี้F บ่พอตาย C  อย่ามาเสียดายน้องเด้G | Gอ..   คั่นงามกว่าเก่E

* | ** |

Am Em | F C |Dm Em | F G |

Am Em | F C |Dm Em | F G | E |

** | * |

Am Em | F C |Dm Em | F G | G |Am |คอร์ดเพลง แม่พาไปตัดผม บิวตี้ จิรภา

เนื้อเพลง แม่พาไปตัดผม บิวตี้ จิรภาเสียงฮ้องไห้ระงมจากร้านตัดผมหน้าปากซวย อิแม่ออย ลูกหล่าบ่เป็นหยัง อย่าไห้ ผ่านไปบ่ดนผมเริ่มยาว ปานผู้สาว งามไฉไล เพิ่งเข้าใจ ว่าเก่าไป เพื่อใหม่มา คบกันมาดีๆความฮักของเฮาฮ่าง เคยเดินร่วมทาง สัญญาสิบ่ถิ่มกัน อ้ายเลือกเอาเขาคนใหม่ บ่เคยคาดสิฝัน ว่ามันสิเจ็บปานนี้ หวนคิดถึงตอนเป็นเด็กน้อย แม่พาไปตัดผม ทนฝืนขื่นขม กะยังผ่านมาได้ มื้อนี้อ้ายถิ่มน้องไป บอกให้น้องทำใจ ตัดใจ กะตัดท่อนั้นตั๊ว คึดเสียว่าตัดผม บ่อยากจมกับฮักฮั่วๆตัดคนชั่วๆแล้วน้องสิงาม กว่าเก่า ตัดผม บ่กี่วัน ผมมันก็ป่ง ผมรักคุณ คำนี้คงสิลืมบ่ได้ง่าย ความเจ็บช้ำส่ำนี้ บ่พอตาย อย่ามาเสียดายน้องเด้อ คั่นงามกว่าเก่า