ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น

ไผ่ พงศธร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น - ไผ่ พงศธร

F C | Dm |F C | Dm |
Gm C | F C/E Dm |Gm C | F |

สิบ่ถาFมเธอเคยรักใคCร..ก่อนมาเจอDmอ้ายสิบ่ถาFมว่าในหัวใจC..ลืมไผ๋ได้Dmแล้วบ่รักกัGmนเท่าที่อยากรัCก เท่าที่เธFอรักไC/Eด้ก็พอDmบ่เคยขGmอ..ว่าอ้าA#ยต้องเป็นคนสำCคัญ

อยากให้เป็A#นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรF..ก็ไC/Eด้ทั้งนั้Dmถึงแม้ว่าเรA#าจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิGmตยังเป็นของCเธอ

ไม่มีข้อแม้Fตั้งแต่เริ่มต้Dmสุดแต่เธFอจะให้เป็นไปCหัวใจA#อ้าย..อยากให้เธอมีCความสุขเสมFไม่มีข้อแม้Fให้เธอลำบาDmมีแต่ความรัFก เต็มใจให้เธCฮู่ไว้เด้A#อ เธอเป็นจั่งใด๋Cอ้ายก็ยินFดี

สิบ่รั้Fง หากวันหนึ่งนั้Cน อ้ายมันDmไม่ใช่สิบ่ทวFง บ่ขอใด ๆC  เหตุผลไม่Dmต้องมีวันนี้Gmได้ดูแลเธCอ  ได้มีเธFอถือว่C/EาโชคดีDmวันพรุ่งนี้Gm.. ปล่อยตาA#มชะตาก็แล้วCกัน

* | ** |

F Dm | F C |A# C | F C |
F Dm | F C |A# C | F |

*** | * | ** |

ฮู่ไว้เด้A#อ เธอเป็นจั่งใด๋Cอ้ายก็ยินFดี

Gm C | F |