ไม่เหงาไม่มา (ชีวิตภาคค่ำ)

  หงส์ ทยุตา   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่เหงาไม่มา หงส์ ทยุตา (ชีวิตภาคค่ำ)
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญสังกัดค่าย: สหภาพดนตรีติดต่องานแสดง: 0816203845, 0811363187

D | Bm |G | A |
F#m | Bm |Em A | D |

ค่ำอีกแล้Dว  ตึกซ่อนตะวันอีBmกครั้งเดินลำพังD ก็เดินอย่างนี้ทุBmกวันทั้งที่Gวันนี้วันศุF#mกร์ แล้วมีDความสุA/C#ขไหมฉัBmไหEmนจะเหนื่อยกับงาน แถAมยังไม่มีแฟน

รู้เลยว่Dา..กลับห้องก็นอนไม่BmหลับหัวใจถูกความเหงGาจับ ล๊อกตัAวเอาไว้เสียDแน่นถ้าจะไม่F#mนอน ต้องหาอะไรมาทำBmแทนไม่เหมือนคนมีEmแฟน ยามเหงAาเขามีทางDอื่น..D A

ไม่เหงาไม่มDา ที่มาเพราะว่ามันBmเหงาไม่อยากจ้องทีวีจนเช้Gา เพื่อให้พ้นไปอีกค่ำคืAมันเหงาเลยF#mมา มาอยู่ในเสียงครึกครื้Bmเผื่อจะมีหัวใจดวGงอื่นเหงาเหมือนกัAน ชวนไปนั่ง(D)คุย

D A/C# | Bm A |G | A |
D A/C# | Bm A |G | A |

โลกใบนี้D.. ทำไมมันกว้างใหญ่Bmนักแล้วก็หนาวDหนัก.. ในยามที่ไม่มีBmใครเลยมาอยู่Gที่คนมาก ๆF#m เผื่อจะอุ่Dนขึ้นบ้A/C#างหนอใBmฟังเพลEmงแล้วยกแก้วไAป  เดี๋ยGวค่อยกลับไปDนอน.D A.

** |

มันเหงาเลยF#mมา มาอยู่ในเสียงครึกครื้Bmเผื่อจะมีหัวใจดวGงอื่นเหงาเหมือนกัAน ชวนไปเป็นแฟน..

D G | ( x2 ) | D |คอร์ดเพลง ไม่เหงาไม่มา หงส์ ทยุตา (ชีวิตภาคค่ำ)

เนื้อเพลง ไม่เหงาไม่มา หงส์ ทยุตา (ชีวิตภาคค่ำ)ค่ำอีกแล้ว ตึกซ่อนตะวันอีกครั้ง เดินลำพัง ก็เดินอย่างนี้ทุกวัน ทั้งที่วันนี้วันศุกร์ แล้วมีความสุขไหมฉัน ไหนจะเหนื่อยกับงาน แถมยังไม่มีแฟน รู้เลยว่ากลับห้องก็นอนไม่หลับ หัวใจถูกความเหงาจับ ล๊อกตัวเอาไว้เสียแน่น ถ้าจะไม่นอน ต้องหาอะไรมาทำแทน ไม่เหมือนคนมีแฟน ยามเหงาเขามีทางอื่น ไม่เหงาไม่มา ที่มาเพราะว่ามันเหงา ไม่อยากจ้องทีวีจนเช้า เพื่อให้พ้นไปอีกค่ำคืน มันเหงาเลยมา มาอยู่ในเสียงครึกครื้น เผื่อจะมีหัวใจดวงอื่น เหงาเหมือนกัน ชวนไปนั่งคุย โลกใบนี้ ทำไมมันกว้างใหญ่นัก แล้วก็หนาวหนัก ในยามที่ไม่มีใคร เลยมาอยู่ที่คนมากๆเผื่อจะอุ่นขึ้นบ้างหนอใจ ฟังเพลงแล้วยกแก้วไป เดี๋ยวค่อยกลับไปนอน มันเหงาเลยมา มาอยู่ในเสียงครึกครื้น เผื่อจะมีหัวใจดวงอื่น เหงาเหมือนกัน ชวนไปเป็นแฟน