ไม่รู้ว่าเพราะอะไร

 PoonBim  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่รู้ว่าเพราะอะไร PoonBim

ไม่รู้C#ว่าเพราะอะไร และยังไม่รู้A#mเป็นไปได้ไหมก็ดูว่าเหมือF#นว่าเราใกล้กันเท่าไหร่เข้าใจใช่ไหG#มยิ่งไกลขึ้นทุกที

ผิดเอC#งที่ยอมปล่อยใจให้รัก รักA#mเธอโดยไม่รู้ตัวก็ยังหวั่นไหF#วในใจมันก็กลัวก็กลัวว่าเธG#อจะมองว่าฉันนั้นน่ารำคาน

ก็รู้C#ว่าระหว่างเราอาจสายสาA#mยเกินไปที่จะเหมือนเดิมถ้าหากว่าฉันF#นั้นย้อนเวลาได้กลับไปจะG#ไม่ยอมให้ใจไปรัก

เธอC#ที่ทำให้ฉันรู้สึกว่ามันA#mไม่เหลือแล้วทุกอย่างทุกครั้F#งเวลาที่เธอมอง.. ก็รู้G#ว่าเธอไม่มีใจเธอC#เริ่มชินและชาและเธอจะเป็A#mนเหมือนเดิมไหมไม่รู้F#ต้องนานเนิ่นนานเท่าไหร่ฉันG#ถึงจะได้ลืมเธอ

C# | A#m |F# | G# |

* | ** |

เธอC#ที่ทำให้ฉันรู้สึกว่ามันA#mไม่เหลือแล้วทุกอย่างทุกครั้F#งเวลาที่เธอมอง.. ก็รู้G#ว่าเธอไม่มีใจเธอC#เริ่มชินและชาและเธอจะเป็A#mนเหมือนเดิมไหมอยากจะขอF#เวลาใหม่ จะG#ไม่ไปทำร้ายตัวเองอีกC#

อยากจะขอA#mให้เข้าใจ  กลับไF#ปเหมือนเดิมได้ไหG#แค่เพื่อนกัC#น..คอร์ดเพลง ไม่รู้ว่าเพราะอะไร PoonBim

เนื้อเพลง ไม่รู้ว่าเพราะอะไร PoonBimไม่รู้ว่าเพราะอะไร และยังไม่รู้เป็นไปได้ไหม ก็ดูว่าเหมือนว่าเราใกล้กันเท่าไหร่ เข้าใจใช่ไหมยิ่งไกลขึ้นทุกที ผิดเองที่ยอมปล่อยใจให้รัก รักเธอโดยไม่รู้ตัว ก็ยังหวั่นไหวในใจมันก็กลัว ก็กลัวว่าเธอจะมองว่าฉันนั้นน่ารำคาน ก็รู้ว่าระหว่างเราอาจสาย สายเกินไปที่จะเหมือนเดิม ถ้าหากว่าฉันนั้นย้อนเวลาได้กลับไป จะไม่ยอมให้ใจไปรัก เธอที่ทำให้ฉันรู้สึก ว่ามันไม่เหลือแล้วทุกอย่าง ทุกครั้งเวลาที่เธอมอง ก็รู้ว่าเธอไม่มีใจ เธอเริ่มชินและชาและเธอจะเป็นเหมือนเดิมไหม ไม่รู้ต้องนานเนิ่นนานเท่าไหร่ ฉันถึงจะได้ลืมเธอ เธอที่ทำให้ฉันรู้สึก ว่ามันไม่เหลือแล้วทุกอย่าง ทุกครั้งเวลาที่เธอมอง ก็รู้ว่าเธอไม่มีใจ เธอเริ่มชินและชาและเธอจะเป็นเหมือนเดิมไหม อยากจะขอเวลาใหม่ จะไม่ไปทำร้ายตัวเองอีก อยากจะขอให้เข้าใจ กลับไปเหมือนเดิมได้ไหม แค่เพื่อนกัน