มากกว่ารัก

 พีท พล สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มากกว่ารัก พีท The Star (พีท พล นพวิชัย)
เนื้อร้อง: พิยะดา หาชัยภูมิทำนอง: ธนารักษ์ พงษ์สังข์เรียบเรียง: ทัศน์พงษ์ สิงหะพลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Bm | E | Aaug |

คนเคยเหAงา เคยรู้สึกเหว่ว้C#mเคยมองหF#mา ความรักนั้นมันอC#mยู่ที่ใดโลกใบใหญ่DเหลือเกิEน มีผู้คC#mนอยู่มากมาF#mแต่หัBmวใจมันกลับเหงาขึ้นทุกทีE

แต่เมื่อฉัAน..ได้พบกับเธC#mสิ่งที่เธF#mอ..ให้ฉันไม่รู้มัC#mนคืออะไรโลกใบใหDญ่ใบเดิEม.. กลับไม่เคC#mยต้องเหงาใF#mแค่ฉัBmนนั้นยังมีเธออยู่ตรงนี้E..

เธอเป็นมากกว่ารัDmaj7เพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิC#mฉันใช้เวลาทั้งชีวิBmต..เพื่อตามหEาและรอคอยเธAอมาแสนนาGและสุดท้าDmaj7ยก็เจอ.. ว่าเธC#mอคือทุกอย่F#mางที่เติมเต็Bmมหัวใจจากนี้Eทุกลมหายใจฉันคือเธ(A)อ..

หากว่าเธAอนั้นคือความรัC#mก็เป็นรัF#mก..ที่ดีจนไม่มีC#mคำบรรยายฉันโชคดีDเหลือเกิEน ที่มีเธC#mอเดินข้างกาF#mชีวิตนั้Bmนได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดEหาย

** |

F#m C#m | D |
F#m C#m | B |
F#m C#m | D |Bm C#m E |

** |

 Bm  จากนี้Eทุกลมหายใจ..   ฉันคือเธA Asus2 | Aอ..คอร์ดเพลง มากกว่ารัก พีท The Star (พีท พล นพวิชัย)

เนื้อเพลง มากกว่ารัก พีท The Star (พีท พล นพวิชัย) คนเคยเหงา เคยรู้สึกเหว่ว้า เคยมองหา ความรักนั้นมันอยู่ที่ใด โลกใบใหญ่เหลือเกิน มีผู้คนอยู่มากมาย แต่หัวใจมันกลับเหงาขึ้นทุกที แต่เมื่อฉัน ได้พบกับเธอ สิ่งที่เธอ ให้ฉันไม่รู้มันคืออะไร โลกใบใหญ่ใบเดิม กลับไม่เคยต้องเหงาใจ แค่ฉันนั้นยังมีเธออยู่ตรงนี้ เธอเป็นมากกว่ารัก เพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิต ฉันใช้เวลาทั้งชีวิต เพื่อตามหาและรอคอยเธอมาแสนนาน และสุดท้ายก็เจอ ว่าเธอคือทุกอย่าง ที่เติมเต็มหัวใจ จากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอ หากว่าเธอนั้นคือความรัก ก็เป็นรัก ที่ดีจนไม่มีคำบรรยาย ฉันโชคดีเหลือเกิน ที่มีเธอเดินข้างกาย ชีวิตนั้นได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย จากนี้ทุกลมหายใจ ฉันคือเธอ