เหมือนหล่อ

 วงกลม ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เหมือนหล่อ วงกลม
เนื้อร้อง/ทำนอง: บอล วงกลมเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

G | Em |C | D |
G | Em |C | D |

เห็นใครต่อใคGร.. มีแฟนมากEmมายควงกันCบายใจไปไหนไม่อายคDเห็นไอ้เพื่อGนเรา.. มีแฟนอยู่Emแล้วแต่ยังไปแซCว จีบคนนู้นที คนนี้ทีD

หันแลตัวGเรา.. หน้าตาพรรค์นี้EmอีมีสิบคCน สักยี่สิบคนก็ยังได้Dแต่ว่าให้ตGาย.. มันทำไม่ไEmด้ไอ้เรื่องนอกกาCยนอกใจ ทำพรือ ช่วยสอนทีD

คนBmเราสมัยนี้Em..รักกัBmนไม่กี่ทีก็เลิกกัEmแต่บางคBmน ให้เช็คแลตัวเองมั้Emไม่ใช่จีบเพC ทำตัวเป็นเท่ห์ เหมือนหล่อ D(โอ้Dยยย)

จะรักกับใคGร จะชอบกับใครมันก็เป็นสิทBmธิ์ของเราจะรักกับเขCา จะชอบกับฉันมันก็เป็นสิทDธิ์ของคุณแต่หากความรักGที่เขาบอกว่านั้นมันคือกาBmรลงทุนอยากได้กำไรCคุณต้องเอาใจแลกไปDCม่ใช่ใคDรกะไG | Dด้..

เห็นใครต่อใคGร.. ทำตัวเจ้Emาชู้มีแฟนจังหู้C เห็นแล้วหดหู่รับไม่ได้DหันแลตัวGเรา.. หน้าตาพรรค์นี้Emตามใจอีชี้C คนนู้น คนนี้ กะเอาได้D

แต่ว่าให้ตาGย กะมันทำไม่ได้Emไอ้เรื่องนอกกาCยนอกใจ ทำพรือ ช่วยสอนทีD

* | ** |

G | Em |C | D |G | Em |C | D |

* | ** |

G | Em |C | D | ( x2 ) | C D | G |คอร์ดเพลง เหมือนหล่อ วงกลม

เนื้อเพลง เหมือนหล่อ วงกลมเห็นใครต่อใคร มีแฟนมากมาย ควงกันบายใจไปไหนไม่อายคน เห็นไอ้เพื่อนเรา มีแฟนอยู่แล้ว แต่ยังไปแซว จีบคนนู้นที คนนี้ที หันแลตัวเรา หน้าตาพรรค์นี้ อีมีสิบคน สักยี่สิบคนก็ยังได้ แต่ว่าให้ตาย มันทำไม่ได้ ไอ้เรื่องนอกกายนอกใจ ทำพรือ ช่วยสอนที คนเราสมัยนี้ รักกันไม่กี่ทีก็เลิกกัน แต่บางคน ให้เช็คแลตัวเองมั้ง ไม่ใช่จีบเพ ทำตัวเป็นเท่ห์ เหมือนหล่อ (โอ้ยยย) จะรักกับใคร จะชอบกับใคร มันก็เป็นสิทธิ์ของเรา จะรักกับเขา จะชอบกับฉัน มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณ แต่หากความรักที่เขาบอกว่า นั้นมันคือการลงทุน อยากได้กำไรคุณต้องเอาใจแลกไป ไม่ใช่ใครกะได้ เห็นใครต่อใคร ทำตัวเจ้าชู้ มีแฟนจังหู้ เห็นแล้วหดหู่รับไม่ได้ หันแลตัวเรา หน้าตาพรรค์นี้ ตามใจอีชี้ คนนู้น คนนี้ กะเอาได้ แต่ว่าให้ตาย กะมันทำไม่ได้ ไอ้เรื่องนอกกายนอกใจ ทำพรือ ช่วยสอนที