ภาวนา

  MEYOU   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ภาวนา MEYOU
เนื้อร้อง/ทำนอง: MEYOUเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: กวิน อินทวงษ์สังกัดค่าย: White Music

พร้อGมเดินจากไBmป พร้อมแล้Emว..เตรียมใจเอาไว้Cก่อนแล้Bm Am   แค่ยังทนไม่ไหD

พร้อGมเดินจากไBmป พร้อมแล้Emเตรียมใจเอาไว้Cนานแล้Bm Am  ต่อจากนี้คงไม่Dมี

เธCอ..อยู่ตรงนี้Bm.. อยู่กับฉัCที่ได้มีBmแค่เรื่องเราสองคAแต่ต่อจากนี้D..

คงทำได้เพียงแค่ภาGวนา ภาBmวนาไปก่Em Dmอนก็รู้ดีว่าถึงฝืนCไปคงเท่านั้Bmเพราะว่าความเป็นจริAmง..  ไBmม่ใช่ควCามฝัD

คงทำได้เพียงแค่ภาGวนา ภาBmวนาไปก่Em Dmอนก็รู้ดีว่าถึงฝืนCไปคงเท่านั้Bmเพราะว่าความเป็นAm Bmจริง..    เธอไม่Cได้รักDกัน

G Bm | Em Dm G |C Bm | Am Bm C D | E |

พร้AอมภาวนE/G#า พร้อมแล้F#mเตรียEมใจเอาไว้Dก่อนแล้C#m Bm   แต่ยังทำEไม่ได้..

เธDอ..อยู่ตรงนี้C#m.. อยู่กับฉัDที่ได้มีC#mแค่เรื่องเราสองคB7น..แต่ต่อจากนี้E..

คงทำได้เพียงแค่ภาAวนา ภาC#mวนาไปF#m Em Aก่อนก็รู้ดีว่าถึงฝืนDไปคงเท่านั้C#mเพราะว่าความเป็นจริBmง..  ไC#mม่ใช่ควาDมฝันE

คงทำได้เพียงแค่ภาAวนา ภาC#mวนาไปF#m Em Aก่อนก็รู้ดีว่าถึงฝืนDไปคงเท่านั้C#mเพราะว่าความเป็นBm C#mจริง..     เธอไม่Dได้รักEกัน

คงทำได้เพียงแค่ภาAวนา ภาC#mวนาไปก่อF#mน..คอร์ดเพลง ภาวนา MEYOU

เนื้อเพลง ภาวนา MEYOU พร้อมเดินจากไป พร้อมแล้ว เตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้ว แค่ยังทนไม่ไหว พร้อมเดินจากไป พร้อมแล้ว เตรียมใจเอาไว้นานแล้ว ต่อจากนี้คงไม่มี เธออยู่ตรงนี้ อยู่กับฉัน ที่ได้มีแค่เรื่องเราสองคน แต่ต่อจากนี้ คงทำได้เพียงแค่ภาวนา ภาวนาไปก่อน ก็รู้ดีว่าถึงฝืนไปคงเท่านั้น เพราะว่าความเป็นจริง ไม่ใช่ความฝัน คงทำได้เพียงแค่ภาวนา ภาวนาไปก่อน ก็รู้ดีว่าถึงฝืนไปคงเท่านั้น เพราะว่าความเป็นจริง เธอไม่ได้รักกัน พร้อมภาวนา พร้อมแล้ว เตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้ว แต่ยังทำไม่ได้ เธออยู่ตรงนี้ อยู่กับฉัน ที่ได้มีแค่เรื่องเราสองคน แต่ต่อจากนี้ คงทำได้เพียงแค่ภาวนา ภาวนาไปก่อน ก็รู้ดีว่าถึงฝืนไปคงเท่านั้น เพราะว่าความเป็นจริง ไม่ใช่ความฝัน คงทำได้เพียงแค่ภาวนา ภาวนาไปก่อน ก็รู้ดีว่าถึงฝืนไปคงเท่านั้น เพราะว่าความเป็นจริง เธอไม่ได้รักกัน คงทำได้เพียงแค่ภาวนา ภาวนาไปก่อน