คำว่ารัก (Saying Love)

 คำว่ารัก คำว่ารัก (Saying Love) แว่นใหญ่ Monik สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คำว่ารัก - มน Monik And Wanyai แว่นใหญ่

ได้ยินDเสียงฉันไหมคำว่ารักBmที่เคยได้บอกเธอในวันนี้Gยังคงพร่ำบอกเพราะว่ารักAที่มีไม่เคยลดลง

จับมือDของฉันไว้มือคู่นี้Bmที่เคยสัมผัสเธอในวันนี้Gยังกุมมือเธออยู่เป็นเช่นนี้A แม้นานสักเท่าไร

ฉัEmน..จะดูแลF#mเธอเสมอแม้Gว่าเธอต้องเจF#mอกับสิ่งไหนจะรัEmกษาเธอไว้ด้วF#mยหัวใจคนนี้G..ขอให้เธอจงAมั่นใจ.. A

คำว่ารัDก..ที่เคยได้บอกเธอยังเหมือนเดิBmม ไม่เคยจะเปลี่ยนไปและไม่ว่าแสนนาGนเท่าไหร่ก็จะยังรักเธอAเรื่อยไป

คำว่ารัDก..ยังมีให้เสมอยังเหมือนเดิBmม ไม่เคยจะเปลี่ยนใจและจะยังรักเธอGเรื่อยไปไม่ว่านานเท่าไรA ยังรักเพียงเธอเสมอ(D)(D7)

ที่เดิมDข้าง ๆ ฉัน.. ยังเป็นขอBmงเธอเสมอไหล่ของฉัGนรอเธอมาพึ่งพิงเป็นเช่นนี้Aแม้นานสักเท่าไร

* | ** | *** |

D | D |Bm | Bm |G | G |A | A |

** | *** |

เพราะชีวิตของเธGอ คือหัวAใจของฉัDน..