คำว่ารัก (Saying Love)

  แว่นใหญ่   Mon Monik   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คำว่ารัก มน Monik And Wanyai แว่นใหญ่
เนื้อร้อง/ทำนอง: Wanyaiเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ติณณ์ นภาลัยสังกัดค่าย: LOVEiS

ได้ยินDเสียงฉันไหมคำว่ารักBmที่เคยได้บอกเธอในวันนี้Gยังคงพร่ำบอกเพราะว่ารักAที่มีไม่เคยลดลง

จับมือDของฉันไว้มือคู่นี้Bmที่เคยสัมผัสเธอในวันนี้Gยังกุมมือเธออยู่เป็นเช่นนี้A แม้นานสักเท่าไร

ฉัEmน..จะดูแลF#mเธอเสมอแม้Gว่าเธอต้องเจF#mอกับสิ่งไหนจะรัEmกษาเธอไว้ด้วF#mยหัวใจคนนี้G..ขอให้เธอจงAมั่นใจ.. A

คำว่ารัDก..ที่เคยได้บอกเธอยังเหมือนเดิBmม ไม่เคยจะเปลี่ยนไปและไม่ว่าแสนนาGนเท่าไหร่ก็จะยังรักเธอAเรื่อยไป

คำว่ารัDก..ยังมีให้เสมอยังเหมือนเดิBmม ไม่เคยจะเปลี่ยนใจและจะยังรักเธอGเรื่อยไปไม่ว่านานเท่าไรA ยังรักเพียงเธอเสมอ(D)(D7)

ที่เดิมDข้าง ๆ ฉัน.. ยังเป็นขอBmงเธอเสมอไหล่ของฉัGนรอเธอมาพึ่งพิงเป็นเช่นนี้Aแม้นานสักเท่าไร

* | ** | *** |

D | D |Bm | Bm |G | G |A | A |

** | *** |

เพราะชีวิตของเธGอ คือหัวAใจของฉัDน..คอร์ดเพลง คำว่ารัก มน Monik And Wanyai แว่นใหญ่

เนื้อเพลง คำว่ารัก มน Monik And Wanyai แว่นใหญ่ได้ยินเสียงฉันไหม คำว่ารักที่เคยได้บอกเธอ ในวันนี้ยังคงพร่ำบอก เพราะว่ารักที่มีไม่เคยลดลง จับมือของฉันไว้ มือคู่นี้ที่เคยสัมผัสเธอ ในวันนี้ยังกุมมือเธออยู่ เป็นเช่นนี้ แม้นานสักเท่าไร ฉันจะดูแลเธอเสมอ แม้ว่าเธอต้องเจอกับสิ่งไหน จะรักษาเธอไว้ด้วยหัวใจคนนี้ ขอให้เธอจงมั่นใจ คำว่ารักที่เคยได้บอกเธอ ยังเหมือนเดิม ไม่เคยจะเปลี่ยนไป และไม่ว่าแสนนานเท่าไหร่ ก็จะยังรักเธอเรื่อยไป คำว่ารักยังมีให้เสมอ ยังเหมือนเดิม ไม่เคยจะเปลี่ยนใจ และจะยังรักเธอเรื่อยไป ไม่ว่านานเท่าไร ยังรักเพียงเธอเสมอ ที่เดิมข้างๆฉัน ยังเป็นของเธอเสมอ ไหล่ของฉันรอเธอมาพึ่งพิง เป็นเช่นนี้แม้นานสักเท่าไร เพราะชีวิตของเธอ คือหัวใจของฉัน