หมึกเล่นไฟ

 กางเกง สงกรานต์ รังสรรค์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หมึกเล่นไฟ สงกรานต์ Feat. ไก่ กางเกง
เนื้อร้อง/ทำนอง: รังสรรค์ ปัญญาเรือนเรียบเรียง: สงกรานต์ รังสรรค์, Ton Storylineโปรดิวเซอร์: รังสรรค์ ปัญญาเรือนสังกัดค่าย: ME Recordsติดต่องานแสดง: 0624949583

ไม่ต้องเจอะต้องเจอGกันเลยยังดีซะกว่าหากว่าเธอAจะมาทำร้ายด้วยการมอD/F#บความรักหลอกฉันตายใจแล้วฆ่GากันตาAย.. อย่างเลือดเย็น

Bm A | Bm |

 D  วันนึงใต้ท้องทะเลแสนไกA   ดิ่งลึกลงไปจุดมืดBmมิด   ยังมีเรื่องราGวที่ทำให้คิดAถึงตัวฉัน

 D  มันมีหมึกน้อยที่คอยอาศัAย..ความมืดในจุดนั้Bm   ใช้ชีวิGตลำพังกับควาAมมืดอย่างนั้น

 Bm  แต่แล้ววันนึงเจAอแสงไฟจากผิวGทะเล   มันไม่เคยเห็DนจึงเทตัวA/C#ไปไกล้ไฟBm   หมึกน้อยคิดเองว่ามัAนปลอดภัย   โดยไม่รู้G..ว่าเป็นอุบายของเรืA   และสุดท้าGยถูกกินทั้งเป็นจนไม่เหA | Aลือ..

ไม่ต่างจากฉัDนที่หลงคำเธอ เชื่อใจเธAหลอกกันขึ้นมE/G#าฆ่ากันแล้วกรีดฉัGน..ด้วยการกระทำAร้าย ๆถูกเฉือBmนทั้ง ๆ ที่ฉันยังไม่ตาAไม่ว่าฉัE/G#นขอร้องยังไง ทั้งบีบรัGด ทั้งพ่นคำใดA

เธอไม่ฟัGง ยังจะทำหลอกลวงฉัAน หลอกซ้ำ ๆให้มันรัBmกเสียจนทั้งใจ แล้วก็ทิ้BmงฉันไปหาใครเธอสุขสัGนต์..บนความทุกข์ที่ให้ฉัAน..อย่างสะใจรู้เมื่อสาBmยว่าอันตรายเป็นหมึกน้อAยที่หลงเข้าไปเล่นไBm (A)

Bm | Bm |Bm | Bm |Bm |

* | ** | *** |คอร์ดเพลง หมึกเล่นไฟ สงกรานต์ Feat. ไก่ กางเกง

เนื้อเพลง หมึกเล่นไฟ สงกรานต์ Feat. ไก่ กางเกงไม่ต้องเจอะต้องเจอกันเลยยังดีซะกว่า หากว่าเธอจะมาทำร้าย ด้วยการมอบความรักหลอกฉันตายใจ แล้วฆ่ากันตาย อย่างเลือดเย็น วันนึงใต้ท้องทะเลแสนไกล ดิ่งลึกลงไปจุดมืดมิด ยังมีเรื่องราวที่ทำให้คิดถึงตัวฉัน มันมีหมึกน้อยที่คอยอาศัยความมืดในจุดนั้น ใช้ชีวิตลำพังกับความมืดอย่างนั้น แต่แล้ววันนึงเจอแสงไฟจากผิวทะเล มันไม่เคยเห็นจึงเทตัวไปไกล้ไฟ หมึกน้อยคิดเองว่ามันปลอดภัย โดยไม่รู้ว่าเป็นอุบายของเรือ และสุดท้ายถูกกินทั้งเป็นจนไม่เหลือ ไม่ต่างจากฉันที่หลงคำเธอ เชื่อใจเธอ หลอกกันขึ้นมาฆ่ากัน แล้วกรีดฉันด้วยการกระทำร้ายๆถูกเฉือนทั้งๆที่ฉันยังไม่ตาย ไม่ว่าฉันขอร้องยังไง ทั้งบีบรัด ทั้งพ่นคำใด เธอไม่ฟัง ยังจะทำ หลอกลวงฉัน หลอกซ้ำๆให้มันรักเสียจนทั้งใจ แล้วก็ทิ้งฉันไปหาใคร เธอสุขสันต์บนความทุกข์ ที่ให้ฉันอย่างสะใจ รู้เมื่อสายว่าอันตราย เป็นหมึกน้อยที่หลงเข้าไปเล่นไฟ