ไกล

  Musketeers   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไกล Musketeers (มัสเก็ตเทียร์)
สังกัดค่าย: Believe Records

G# Fm | Cm |G# Fm | Cm |

 G#  ป่านนี้เธอจะอยู่ไหน  Cm เวลาที่ไกลกัน Fm  และแม้มันจะนาน นานเท่าไรC#..ที่เฝ้ารอD#เวลา

 G#  ก็รู้ดีว่าเธอเหงา    Cm  และฉันเองก็ไม่ต่าง Fm  แต่ยิ่งเหงาสักเท่าไร   แต่ข้างในC#ยิ่งคิดถึงD#เธอ เมื่อเธอ

 Cm  มองไปที่ฟ้าไกล..   ที่ดวงดาFmวคู่นั้น ดวงตาของฉันเฝ้ามอง Cm  แสงที่เธอสัมผัส   เชื่อมความคิC#ดของเราให้ถึงD#กัน

ดวงอาทิตG#ย์นั้นยังอยู่ไกลดวงจันทร์ดาวนับร้อCmยนับพัน จะไกลกี่ปีแสงแม้Fmไม่ได้เจอ ฉันคิดถึงเธอและเฝ้ารอC#วันเวลาให้พ้นD#ไปตราบที่ท้อG#งทะเลยังไกลจากภูเขาและแม้Cmว่าเราจะไกลสักแค่ไหนฉัFmนยังเหมือนเดิม สิ่งเหล่านั้นยังเหมือนเดิมยังเฝ้ารอC#เธอคนเดียวทั้งหัวD#ใจ

 G#  สัญญาจากวันนั้น.. Cm  ยังคงไม่ลืมเลือน Fm  บอกว่าเราจะรอ รอถึงวัC#น ที่ได้พบD#กันอีกครั้ง

 G#  แม้ที่เธออาจเผลอ  Cm  หากใครทำเธอไหวหวั่นก็ขFmอให้เธอได้ลอง ลองนึกดูC# ที่ฉันพูดD#ว่าให้เธอ

* | ** |

A#m | C# |A#m | C# D# |

 C#  เก็บมันเอาไว้ รอจนถึงG#วันที่ได้พบกันทุกเรื่องราA#mวดี ๆ ที่เรCmาได้มี ในวันนั้C# D#น..

ดวงอาทิตA#ย์นั้นยังอยู่ไกลดวงจันทร์ดาวนับร้อDmยนับพัน จะไกลกี่ปีแสงแม้Gmไม่ได้เจอ ฉันคิดถึงเธอและเฝ้ารอD#วันเวลาให้พ้นFไปตราบที่ท้อA#งทะเลยังไกลจากภูเขาและแม้Dmว่าเราจะไกลสักแค่ไหนฉัGmนยังเหมือนเดิม สิ่งเหล่านั้นยังเหมือนเดิมยังเฝ้ารอD#เธอคนเดียวทั้งหัวFใจ

จากวันนั้A#น..ฉันยังรอเธออยู่เสมCmอ  แม้มันจะนานจนเมื่อได้Gmพบ จนเมื่อได้พบยังเฝ้ารอD#วันเวลาให้พ้นFไป

อยู่ตรงนี้A# แม้เธอคนดีอยู่ตรงนั้Dmน เรื่องราวดี ๆจนเมื่อผ่าGmนพ้น จนเมื่อผ่านพ้นยังเฝ้ารอD#เธอคนเดียวทั้งหัวFใจ..คอร์ดเพลง ไกล Musketeers (มัสเก็ตเทียร์)

เนื้อเพลง ไกล Musketeers (มัสเก็ตเทียร์)ป่านนี้เธอจะอยู่ไหน เวลาที่ไกลกัน และแม้มันจะนาน นานเท่าไรที่เฝ้ารอเวลา ก็รู้ดีว่าเธอเหงา และฉันเองก็ไม่ต่าง แต่ยิ่งเหงาสักเท่าไร แต่ข้างในยิ่งคิดถึงเธอ เมื่อเธอ มองไปที่ฟ้าไกล ที่ดวงดาวคู่นั้น ดวงตาของฉันเฝ้ามอง แสงที่เธอสัมผัส เชื่อมความคิดของเราให้ถึงกัน ดวงอาทิตย์นั้นยังอยู่ไกลดวงจันทร์ ดาวนับร้อยนับพัน จะไกลกี่ปีแสง แม้ไม่ได้เจอ ฉันคิดถึงเธอ และเฝ้ารอวันเวลาให้พ้นไป ตราบที่ท้องทะเลยังไกลจากภูเขา และแม้ว่าเราจะไกลสักแค่ไหน ฉันยังเหมือนเดิม สิ่งเหล่านั้นยังเหมือนเดิม ยังเฝ้ารอเธอคนเดียวทั้งหัวใจ สัญญาจากวันนั้น ยังคงไม่ลืมเลือน บอกว่าเราจะรอ รอถึงวัน ที่ได้พบกันอีกครั้ง แม้ที่เธออาจเผลอ หากใครทำเธอไหวหวั่น ก็ขอให้เธอได้ลอง ลองนึกดู ที่ฉันพูดว่าให้เธอ เก็บมันเอาไว้ รอจนถึงวันที่ได้พบกัน ทุกเรื่องราวดีๆที่เราได้มี ในวันนั้น ดวงอาทิตย์นั้นยังอยู่ไกลดวงจันทร์ ดาวนับร้อยนับพัน จะไกลกี่ปีแสง แม้ไม่ได้เจอ ฉันคิดถึงเธอ และเฝ้ารอวันเวลาให้พ้นไป ตราบที่ท้องทะเลยังไกลจากภูเขา และแม้ว่าเราจะไกลสักแค่ไหน ฉันยังเหมือนเดิม สิ่งเหล่านั้นยังเหมือนเดิม ยังเฝ้ารอเธอคนเดียวทั้งหัวใจ จากวันนั้น ฉันยังรอเธออยู่เสมอ แม้มันจะนาน จนเมื่อได้พบ จนเมื่อได้พบ ยังเฝ้ารอวันเวลาให้พ้นไป อยู่ตรงนี้ แม้เธอคนดีอยู่ตรงนั้น เรื่องราวดีๆจนเมื่อผ่านพ้น จนเมื่อผ่านพ้น ยังเฝ้ารอเธอคนเดียวทั้งหัวใจ