นิทาน

  Musketeers   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นิทาน Musketeers (มัสเก็ตเทียร์)
สังกัดค่าย: Believe Music

C#maj7 | C#maj7 |G#maj7 | G#maj7 |
C#maj7 | C#maj7 |G#maj7 | G#maj7 |
A#m7 | Cm7 |C#maj7 | Cm7 |
A#m7 | Cm7 | C#maj7 |

 Fm   มีหนึ่งเรื่องราG#ว ตำนานเล่าขาA#m7    เวลาช้านาCm7น ได้โปรดฟัง Fm   กระต่ายตัวน้อG#ย.. เฝ้ามองดวงจันA#m7ทร์    ที่เดิมทุกวัCm7น ไม่ห่างไกล

Fmวย..งาG#ม..โอ้จันA#m7ทรา ดวงดารา ส่องลงCm7มา ช่างเฉิดฉายฝัFmน..ไปG#..จะวันA#m7นึง จะวันใด จะไขว่Cm7และคว้ามา

 C#sus2   มันก็เลยต้องปีน  ปีนให้สูงขึ้นไป G#maj7   ไม่ว่าสูงเท่าไร (ลาลาลา ลาลาลาลา) C#sus2   มันก็เลยต้องปีน  ปีนให้สูงขึ้นไป G#maj7   จะยากเย็นเท่าไร (ลาลาลา ลาลาลาลา)จะA#m7ต้องเจ็บกี่ครั้ง  ตกCm7ลงมากี่หนสิ่งเดียC#sus2วคือต้องอดทนลำบากลำบCm7นเพื่อใฝ่และฝันจะA#m7ต้องเจ็บกี่ครั้ง  แลCm7ะต้องเจ็บอีกครั้C#sus2 | C#sus2ง..

 Fm   สิ่งเดียวที่รู้G#.. คือในตอนนี้ A#m7    จะกี่วิธีCm7 จะขึ้นไป Fm   กระต่ายตัวน้อG#ย.. ไม่คอยความฝัA#m7    เมื่อสิ่งที่หวัCm7ง..ช่างห่างไกล

* | ** |

โอ้Fmอันว่าของสูงแม้G#หมายปองต้องใจA#m7จะทำCm7ยังไงจะคว้ามา

*** | *** |

 C#sus2   มันก็เลยต้องปีน  ปีนให้สูงขึ้นไป G#maj7   ไม่ว่าสูงเท่าไร (ลาลาลา ลาลาลาลา) C#sus2   มันก็เลยต้องปีน  ปีนให้สูงขึ้นไป G#maj7   จะยากเย็นเท่าไร (ลาลาลา ลาลาลาลา)จะA#m7ต้องเจ็บกี่ครั้ง  ตกCm7ลงมากี่หนสิ่งเดียC#sus2วคือต้องอดทนลำบากลำบCm7นเพื่อใฝ่และฝันแลA#m7ะในตอนสุดท้าย จะCm7ตายเพื่อสิ่งนั้น..     C#sus2แต่ฉัC#sus2นก็จะยอม..Fmคอร์ดเพลง นิทาน Musketeers (มัสเก็ตเทียร์)

เนื้อเพลง นิทาน Musketeers (มัสเก็ตเทียร์)มีหนึ่งเรื่องราว ตำนานเล่าขาน เวลาช้านาน ได้โปรดฟัง กระต่ายตัวน้อย เฝ้ามองดวงจันทร์ ที่เดิมทุกวัน ไม่ห่างไกล สวยงาม โอ้จันทรา ดวงดารา ส่องลงมา ช่างเฉิดฉาย ฝันไป จะวันนึง จะวันใด จะไขว่และคว้ามา มันก็เลยต้องปีน ปีนให้สูงขึ้นไป ไม่ว่าสูงเท่าไร (ลาลาลา ลาลาลาลา) มันก็เลยต้องปีน ปีนให้สูงขึ้นไป จะยากเย็นเท่าไร (ลาลาลา ลาลาลาลา) จะต้องเจ็บกี่ครั้ง ตกลงมากี่หน สิ่งเดียวคือต้องอดทน ลำบากลำบนเพื่อใฝ่และฝัน จะต้องเจ็บกี่ครั้ง และต้องเจ็บอีกครั้ง สิ่งเดียวที่รู้ คือในตอนนี้ จะกี่วิธี จะขึ้นไป กระต่ายตัวน้อย ไม่คอยความฝัน เมื่อสิ่งที่หวังช่างห่างไกล โอ้อันว่าของสูงแม้หมายปองต้องใจ จะทำยังไงจะคว้ามา มันก็เลยต้องปีน ปีนให้สูงขึ้นไป ไม่ว่าสูงเท่าไร (ลาลาลา ลาลาลาลา) มันก็เลยต้องปีน ปีนให้สูงขึ้นไป จะยากเย็นเท่าไร (ลาลาลา ลาลาลาลา) จะต้องเจ็บกี่ครั้ง ตกลงมากี่หน สิ่งเดียวคือต้องอดทน ลำบากลำบนเพื่อใฝ่และฝัน และในตอนสุดท้าย จะตายเพื่อสิ่งนั้น แต่ฉันก็จะยอม