หนอนผีเสื้อ

หนู มิเตอร์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หนอนผีเสื้อ - หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม

C# Fm | A#m G# |
F# | G# |C# | F# G# |

เป็นแค่หนC#อน..ไร้ค่Fmที่หลA#mงลืมตาเกิดมG#าท่ามกลางดอกD#mไม้ร่างกายผอมG#บาง

ดมกลิ่นหอC#ม..เย้ายวFmหลากสีA#mชี้ชวนให้หลG#ง รักไม่ลาร้D#mางหลงรักเจ้าช่อF#ดอกไม้ทั้งใG#

ต่อให้หิA#mว.. ก็ฝืFmน ก็ทนจะยอA#mม..ไม่กลืFmนไม่กินดอD#m F#กใบให้เจ้าดอกไม้G#ระคาย

แค่ใช้C#น้ำค้างเพื่อพอFmประทังA#mายังมองชื่นชมG#แค่เพียงดอกF#ไม้ไม่เคยคิดมอG#งตัวเองจนชีวิC#ตเจ้าหนอนก็ตายFmลงไปยอA#mมทำไป แม้ไม่G#มีใครจะมองF#เห็น(หล่นร่วF#งลงไป ทอดกาG#ยเป็นปุ๋ยC#ดิน)

F# G# |

โอ้เจ้าหนC#อน..ผีเสื้G#/Cไม่เหลืA#mอเวลาตามฝัG#น ไม่ทันได้เติD#mบโตไม่ทันโผG#บิน

แล้วความรัC#ก..ของมัFmจะทิ้A#mงเรื่องราวอะไรG#ให้ใครได้D#mยินรักที่สร้างสรF#รค์ไม่ทำร้ายใคG#

* | ** |

C# Fm | A#m G# |F# | G# |
C# Fm | A#m G# |F# | F# G# |

** |

แต่ดอกไF#ม้ยังคงงดงาG#ม เพราะF# | G# | C# | C#ปุ๋ยดินหนอนผีเสื้อ - หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม