หนอนผีเสื้อ

  หนู มิเตอร์   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หนอนผีเสื้อ หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม
ทำนอง/เรียบเรียง: อัครวัฒน์ โชติอมรพันธุ์เนื้อร้อง: เชิงศร นครเจริญสังกัดค่าย: อาร์ สยาม

C# Fm | A#m G# |
F# | G# |C# | F# G# |

เป็นแค่หนC#อน..ไร้ค่Fmที่หลA#mงลืมตาเกิดมG#าท่ามกลางดอกD#mไม้ร่างกายผอมG#บาง

ดมกลิ่นหอC#ม..เย้ายวFmหลากสีA#mชี้ชวนให้หลG#ง รักไม่ลาร้D#mางหลงรักเจ้าช่อF#ดอกไม้ทั้งใG#

ต่อให้หิA#mว.. ก็ฝืFmน ก็ทนจะยอA#mม..ไม่กลืFmนไม่กินดอD#m F#กใบให้เจ้าดอกไม้G#ระคาย

แค่ใช้C#น้ำค้างเพื่อพอFmประทังA#mายังมองชื่นชมG#แค่เพียงดอกF#ไม้ไม่เคยคิดมอG#งตัวเองจนชีวิC#ตเจ้าหนอนก็ตายFmลงไปยอA#mมทำไป แม้ไม่G#มีใครจะมองF#เห็น(หล่นร่วF#งลงไป ทอดกาG#ยเป็นปุ๋ยC#ดิน)

F# G# |

โอ้เจ้าหนC#อน..ผีเสื้G#/Cไม่เหลืA#mอเวลาตามฝัG#น ไม่ทันได้เติD#mบโตไม่ทันโผG#บิน

แล้วความรัC#ก..ของมัFmจะทิ้A#mงเรื่องราวอะไรG#ให้ใครได้D#mยินรักที่สร้างสรF#รค์ไม่ทำร้ายใคG#

* | ** |

C# Fm | A#m G# |F# | G# |
C# Fm | A#m G# |F# | F# G# |

** |

แต่ดอกไF#ม้ยังคงงดงาG#ม เพราะF# | G# | C# | C#ปุ๋ยดินคอร์ดเพลง หนอนผีเสื้อ หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม

เนื้อเพลง หนอนผีเสื้อ หนู มิเตอร์ อาร์สยามเป็นแค่หนอนไร้ค่า ที่หลงลืมตาเกิดมาท่ามกลางดอกไม้ ร่างกายผอมบาง ดมกลิ่นหอมเย้ายวน หลากสีชี้ชวนให้หลง รักไม่ลาร้าง หลงรักเจ้าช่อดอกไม้ทั้งใจ ต่อให้หิว ก็ฝืน ก็ทน จะยอมไม่กลืนไม่กินดอกใบ ให้เจ้าดอกไม้ระคาย แค่ใช้น้ำค้างเพื่อพอประทัง ตายังมองชื่นชมแค่เพียงดอกไม้ ไม่เคยคิดมองตัวเอง จนชีวิตเจ้าหนอนก็ตายลงไป ยอมทำไป แม้ไม่มีใครจะมองเห็น (หล่นร่วงลงไป ทอดกายเป็นปุ๋ยดิน) โอ้เจ้าหนอนผีเสื้อ ไม่เหลือเวลาตามฝัน ไม่ทันได้เติบโต ไม่ทันโผบิน แล้วความรักของมัน จะทิ้งเรื่องราวอะไรให้ใครได้ยิน รักที่สร้างสรรค์ไม่ทำร้ายใคร แต่ดอกไม้ยังคงงดงาม เพราะปุ๋ยดิน