น้องบ่ซิงแล้ว

 น้องบ่ซิงแล้ว อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

น้องบ่ซิงแล้ว - อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

Dm | C |A# C | Dm |

ตอDmนที่คบกับไผ กะบ่ได้Cเผื่อใจไว้ก่อนเขาสิกอA#ด สิหอCม น้องกะยอFมให้..ทุกอย่าA#ง กะย้อนว่าฮัCเลยทุ่มเทAmไปทั้งกายDmใจแต่เขามอGmงว่าน้องใจง่Cาย ได้แล้Dmวกะป๋า

จึDmงได้มาพ้ออ้าย คนของใจCอีกคนว่าสิโสA#ดไปดน ๆC  บ่อยากมีFเจ้าของย่านมันเป็A#น..คือCเก่าเขาหลอกเอAmาแล้วกะถิ่มน้Dmองน้องเป็Gmนแม่หญิงมือสอCง..แล้วเด้อDmอ้าย

อดีตน้อA#ง..เคยชั่Cว..จนคนDmลืออดีตน้อA#ง..เคยผ่านมือCชาย..

น้องA#ย่าน..น้องบ่ดีC..สำหรับอ้าDmน้องA#ย่าน..น้องบ่สCม..สิฮักอ้Fายน้องA#ย่าน..น้องสิเฮ็ดCให้อ้ายเสียใF Am Dmจ ฮือ..น้องย่าA#น..น้องต้องไปC บ่ใช่ตัวFจริง

น้องA#ย่าน..อ้ายเซาฮัCก แล้วถอนDmใจน้องA#ย่าน..อ้ายรับบ่ได้C..กับความFจริงน้องA#ย่าน..อ้ายบ่เอCาผู้สาวบ่ซิF Am Dmง ฮือ..น้องย่าGmน..อ้ายได้แล้วทิ้Cง น้องบ่ซิงแล้F

A# C | Dm |A# C | F |
A# C | Am Dm |A# C | Dm |

* | ** | *** |

มีแต่ตัA#วกับใจที่ฮักCจริงข้างในบ่ซิงแA# A#m | Fล้ว..