หนุ่มเมืองเพชร

 ไชโย ธนาวัฒน์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หนุ่มเมืองเพชร ไชโย ธนาวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พยัค ภูวิชัยเรียบเรียง/ดนตรี: แตงไทสังกัดค่าย: ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

C |

แหลงใต้ไม่ชัFด เพราะพี่เพิ่งหัAmดเมื่อวานDmนี้ตั้งแต่เจCอน้องคนดีA# สาวเมืองคอนศรีCธรรมราDmหลงรักอย่างแรFอยากบีบแก้มแดA#ง ถึงแล้งข้องขัFแต่ภาษาใA# จพี่แล้งชัFมันบอกว่ารัGmก รักเธอ รักCเธอ

หัดจากเพลงใต้Fเพราะไม่มีใคAmรช่วยสั่งสอDmอยากบอกว่ารัCกอรชอA#น  ไม่รู้วิธีCอิแหลงน้อDmงเหอแกะเอาจากเพลFเพราะว่าอยู่เคA#รง ใจอยุ่กับเธFพอแล้งได้อิ๊A#ด ก็เอาเหFอะอิบอกรักเธGmอซะเลCยวันFนี้

ไอหนุ่มเมืองเA# Cพชร.. รักเธอเม็ดใDmน้องยังแฟCนม้าA#ย ถ้าว่ายังไม่C ลองแลดูFทีว่าออ ๆDm สาวปักใต้D หนุ่มเพชรบุรีGmถึงบ้านออกไกCลกันอย่างนี้Fก็ใกGmล้กันที่หัวCใจ

แล้งใต้ไม่ชัFด น้องคงต้องหัAmดให้พี่บ้าDmน้องคงต้องสอCนพี่กรีดยาA#ถ้าใจยังว่าCง ไม่มีใคDmแล้วพี่จะสอDmนทำหนมหม้อแกDงสูตรคุณยาGmที่เคยทำมัCดหัวใFจ..คุณตาคนใต้Cให้มารักFกัน

F | F |Gm | F |
A# C | Dm |Gm C | F |
Dm D | Gm C | F C | F |

* | ** |

แล้วพี่จะสอDmนทำหนมหม้อแกDงสูตรคุณยาGmให้น้องทำมัดCหัวใจ Fหนุ่มเพชรเอาไว้C.. กับสาวเมือA#งคอน.. Fคอร์ดเพลง หนุ่มเมืองเพชร ไชโย ธนาวัฒน์

เนื้อเพลง หนุ่มเมืองเพชร ไชโย ธนาวัฒน์แหลงใต้ไม่ชัด เพราะพี่เพิ่งหัดเมื่อวานนี้ ตั้งแต่เจอน้องคนดี สาวเมืองคอนศรีธรรมราช หลงรักอย่างแรง อยากบีบแก้มแดง ถึงแล้งข้องขัด แต่ภาษาใ จพี่แล้งชัด มันบอกว่ารัก รักเธอ รักเธอ หัดจากเพลงใต้เพราะไม่มีใครช่วยสั่งสอน อยากบอกว่ารักอรชอน ไม่รู้วิธีอิแหลงน้องเหอ แกะเอาจากเพลง เพราะว่าอยู่เครง ใจอยุ่กับเธอ พอแล้งได้อิ๊ด ก็เอาเหอะ อิบอกรักเธอซะเลยวันนี้ ไอหนุ่มเมืองเพชร รักเธอเม็ดใจ น้องยังแฟนม้าย ถ้าว่ายังไม่ ลองแลดูที ว่าออๆสาวปักใต้ หนุ่มเพชรบุรี ถึงบ้านออกไกลกันอย่างนี้ ก็ใกล้กันที่หัวใจ แล้งใต้ไม่ชัด น้องคงต้องหัดให้พี่บ้าง น้องคงต้องสอนพี่กรีดยาง ถ้าใจยังว่าง ไม่มีใคร แล้วพี่จะสอนทำหนมหม้อแกงสูตรคุณยาย ที่เคยทำมัดหัวใจคุณตาคนใต้ให้มารักกัน แล้วพี่จะสอนทำหนมหม้อแกงสูตรคุณยาย ให้น้องทำมัดหัวใจ หนุ่มเพชรเอาไว้ กับสาวเมืองคอน