หนึ่งในหลาย

 อังศนา ช้างเศวต  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หนึ่งในหลาย อังศนา ช้างเศวต
สังกัดค่าย: Kita Music

F | C |F G | C |

กี่พันคAmน.. ที่ยัGงขมขื่FสิบคนยัDmง.. มีG..หวัEmง..ไว้Em..มาแทนหนึ่งคFน.. G Fมี..  หัวใจEm..สุขแสAmหมื่นคDmน.. ลำบากยังมีG

อีกกี่คAmน.. ยอGมหนีโลFสักเพียงไDmร.. ใGจ..ท้Emอ..ถอEmย..เต็มทีมากมาFย.. คG Fน..ทุกข์..ยาEmก.. อยากหAmนีหนึ่งคDmน.. คือฉัGน.. ด้วยคGน..

ทุกCคนมีอะไรในใจ สุขทุEmกข์กันไปแล้วแต่สุขใจFยังมีปะปน ที่ผิดหวัG#งเราทนสู้ไปหันCมามองคนอื่น อาจทุกEmข์ระทมกว่าเรAmหนึ่งคนเป็Dmนกำลังใจคนแสนหมื่นพันคGน..ต่อไป

C | Em Am |F | C |F G | C |

ทุกDคนมีอะไรในใจ สุขทุF#mกข์กันไปแล้วแต่สุขใจGยังมีปะปน ที่ผิดหวัA#งเราทนสู้ไปหันDมามองคนอื่น อาจทุกF#mข์ระทมกว่าเรBmหนึ่งคนเป็Emนกำลังใจคนแสนหมื่นพันคAน..ต่อไป

ทุกDคนมีอะไรในใจ สุขทุF#mกข์กันไปแล้วแต่สุขใจGยังมีปะปน ที่ผิดหวัA#งเราทนสู้ไปหันDมามองคนอื่น อาจทุกF#mข์ระทมกว่าเรBmหนึ่งคนเป็Gนกำลังใจคนแสนหมื่นหนึ่งคนเป็นDกำลังใจคนแสนหมื่นหนึ่งคนเป็Emนกำลังใจคนแสนหมื่นพันคGน..ต่Aอ..ไปD | B..

ทุกEคนมีอะไรในใจ สุขทุG#mกข์กันไปแล้วแต่สุขใจAยังมีปะปน ที่ผิดหวัCงเราทนสู้ไปหันEมามองคนอื่น อาจทุกG#mข์ระทมกว่าเรC#mหนึ่งคนเป็F#mนกำลังใจคนแสนหมื่นพันคAน..ต่อไปคอร์ดเพลง หนึ่งในหลาย อังศนา ช้างเศวต

เนื้อเพลง หนึ่งในหลาย อังศนา ช้างเศวตกี่พันคน ที่ยังขมขื่น สิบคนยัง มีหวังไว้มาแทน หนึ่งคน มี หัวใจสุขแสน หมื่นคน ลำบากยังมี อีกกี่คน ยอมหนีโลก สักเพียงไร ใจท้อถอยเต็มที มากมาย คนทุกข์ยาก อยากหนี หนึ่งคน คือฉัน ด้วยคน ทุกคนมีอะไรในใจ สุขทุกข์กันไปแล้วแต่ สุขใจยังมีปะปน ที่ผิดหวังเราทนสู้ไป หันมามองคนอื่น อาจทุกข์ระทมกว่าเรา หนึ่งคนเป็นกำลังใจคนแสนหมื่นพันคนต่อไป ทุกคนมีอะไรในใจ สุขทุกข์กันไปแล้วแต่ สุขใจยังมีปะปน ที่ผิดหวังเราทนสู้ไป หันมามองคนอื่น อาจทุกข์ระทมกว่าเรา หนึ่งคนเป็นกำลังใจคนแสนหมื่นพันคนต่อไป ทุกคนมีอะไรในใจ สุขทุกข์กันไปแล้วแต่ สุขใจยังมีปะปน ที่ผิดหวังเราทนสู้ไป หันมามองคนอื่น อาจทุกข์ระทมกว่าเรา หนึ่งคนเป็นกำลังใจคนแสนหมื่น หนึ่งคนเป็นกำลังใจคนแสนหมื่น หนึ่งคนเป็นกำลังใจคนแสนหมื่นพันคน ต่อไป ทุกคนมีอะไรในใจ สุขทุกข์กันไปแล้วแต่ สุขใจยังมีปะปน ที่ผิดหวังเราทนสู้ไป หันมามองคนอื่น อาจทุกข์ระทมกว่าเรา หนึ่งคนเป็นกำลังใจคนแสนหมื่นพันคนต่อไป