หนึ่งในหลาย

อังศนา ช้างเศวต, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หนึ่งในหลาย - อังศนา ช้างเศวต

F | C |F G | C |

กี่พันคAmน.. ที่ยัGงขมขื่FสิบคนยัDmง.. มีG..หวัEmง..ไว้Em..มาแทนหนึ่งคFน.. G Fมี..  หัวใจEm..สุขแสAmหมื่นคDmน.. ลำบากยังมีG

อีกกี่คAmน.. ยอGมหนีโลFสักเพียงไDmร.. ใGจ..ท้Emอ..ถอEmย..เต็มทีมากมาFย.. คG Fน..ทุกข์..ยาEmก.. อยากหAmนีหนึ่งคDmน.. คือฉัGน.. ด้วยคGน..

ทุกCคนมีอะไรในใจ สุขทุEmกข์กันไปแล้วแต่สุขใจFยังมีปะปน ที่ผิดหวัG#งเราทนสู้ไปหันCมามองคนอื่น อาจทุกEmข์ระทมกว่าเรAmหนึ่งคนเป็Dmนกำลังใจคนแสนหมื่นพันคGน..ต่อไป

C | Em Am |F | C |F G | C |

ทุกDคนมีอะไรในใจ สุขทุF#mกข์กันไปแล้วแต่สุขใจGยังมีปะปน ที่ผิดหวัA#งเราทนสู้ไปหันDมามองคนอื่น อาจทุกF#mข์ระทมกว่าเรBmหนึ่งคนเป็Emนกำลังใจคนแสนหมื่นพันคAน..ต่อไป

ทุกDคนมีอะไรในใจ สุขทุF#mกข์กันไปแล้วแต่สุขใจGยังมีปะปน ที่ผิดหวัA#งเราทนสู้ไปหันDมามองคนอื่น อาจทุกF#mข์ระทมกว่าเรBmหนึ่งคนเป็Gนกำลังใจคนแสนหมื่นหนึ่งคนเป็นDกำลังใจคนแสนหมื่นหนึ่งคนเป็Emนกำลังใจคนแสนหมื่นพันคGน..ต่Aอ..ไปD | B..

ทุกEคนมีอะไรในใจ สุขทุG#mกข์กันไปแล้วแต่สุขใจAยังมีปะปน ที่ผิดหวัCงเราทนสู้ไปหันEมามองคนอื่น อาจทุกG#mข์ระทมกว่าเรC#mหนึ่งคนเป็F#mนกำลังใจคนแสนหมื่นพันคAน..ต่อไป