เธอยังรักแฟนเก่า

 วงโอทู เอฟ วรัญญู สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอยังรักแฟนเก่า วงโอทู Feat.เอฟ วงฟิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: จอม วงโอทูเรียบเรียง: เสก ผานชื่น

เธอยังคงรักแฟนเก่D#เธอคงอยากกลับไปหาเขA#เธอคงลืG#มเรื่องของเรD#ฉันมันเป็นคนใหCmม่ ที่ยังไม่มีความผูกพัGmนอะไรแค่G#รู้สึกดี แค่รู้สึกดี ก็แค่นั้นA#..

D# A# | G# D# |Cm Gm | G# | A# |

 D# แฟนเก่าเธอฉันไม่รู้ว่าหน้าตาA#เป็นยังไง G# ฉันไม่รู้A#ว่าเธอลืมเขาหรือยัD# D# เธอเอ๋ยชื่อเขา.. ขึ้นมA#าเพื่ออะไร G# ความสัมพันธ์ของเขA#  เธอไม่จำเป็นต้องบอกฉัD#

 Cm  ฉันไม่ได้ถาม ฉันไม่อยากคิด ฉันไม่รับรู้ Gm  ไม่ต้องมากล่าว ไม่ต้องมาเอ่ย ไม่ต้องมาบอกฉัน Cm  ใจเธอเหมอลอย ใจเธอนั้นคิดไปไกล   หากเป็G#นอย่างนี้ต่อไป   รักเราจะไปได้ไกลA#แค่ไหน..   A#

** |

ควาCmมผูกพันก็น้อยกว่าเขารัGmกของฉันก็น้อยกว่าเขาสิ่Cmงที่ฉันทำไป มันคงไม่ดีGmเท่าเขายิ่งคิCmดยิ่งทรมานยิ่งคิGmดยิ่งเจ็บปวด รวดร้าG#ว.. โวA#..ย..

D# A# | G# D# |Cm Gm | G# | A# |

* | ** | ** |

ควาCmมผูกพันก็น้อยกว่าเขารัGmกของฉันก็น้อยกว่าเขาสิ่Cmงที่ฉันทำไป มันคงไม่ดีGmเท่าเขาฉันยอมG#แล้ว ฉันยอมแFmพ้ยอมแพ้เขA#า.. และเธD#อ..คอร์ดเพลง เธอยังรักแฟนเก่า วงโอทู Feat.เอฟ วงฟิน

เนื้อเพลง เธอยังรักแฟนเก่า วงโอทู Feat.เอฟ วงฟินเธอยังคงรักแฟนเก่า เธอคงอยากกลับไปหาเขา เธอคงลืมเรื่องของเรา ฉันมันเป็นคนใหม่ ที่ยังไม่มีความผูกพันอะไร แค่รู้สึกดี แค่รู้สึกดี ก็แค่นั้น แฟนเก่าเธอฉันไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไง ฉันไม่รู้ว่าเธอลืมเขาหรือยัง เธอเอ๋ยชื่อเขา ขึ้นมาเพื่ออะไร ความสัมพันธ์ของเขา เธอไม่จำเป็นต้องบอกฉัน ฉันไม่ได้ถาม ฉันไม่อยากคิด ฉันไม่รับรู้ ไม่ต้องมากล่าว ไม่ต้องมาเอ่ย ไม่ต้องมาบอกฉัน ใจเธอเหมอลอย ใจเธอนั้นคิดไปไกล หากเป็นอย่างนี้ต่อไป รักเราจะไปได้ไกลแค่ไหน ความผูกพันก็น้อยกว่าเขา รักของฉันก็น้อยกว่าเขา สิ่งที่ฉันทำไป มันคงไม่ดีเท่าเขา ยิ่งคิดยิ่งทรมาน ยิ่งคิดยิ่งเจ็บปวด รวดร้าว โวย ความผูกพันก็น้อยกว่าเขา รักของฉันก็น้อยกว่าเขา สิ่งที่ฉันทำไป มันคงไม่ดีเท่าเขา ฉันยอมแล้ว ฉันยอมแพ้ ยอมแพ้เขา และเธอ