ป่าลั่น

 ป่าลั่น สุเทพ วงศ์กำแหง ลูกกรุง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ป่าลั่น - สุเทพ วงศ์กำแหง

Fm | C7 | Fm |

เมื่ออาทิตย์อุFm | C7ทัย..ส่องทั่วท้องถิ่นไพFmร..โลกแจ่มใสอีกครC7า..

เหม่อมองนกโผบิA#mน..แว่วG#ธารรินไหลหลั่Fmง..ป่าลั่นดังสะท้านใจFm..

C7 | Fm |

แดFmดส่องฟ้G#า เป็นสัญญC7าวันใหFmม่พวกเรFmาแจ่มใส..เหมือนนกที่ออG#กจากรังต่างคG#นรักป่Fmา  ป่าคืG#อความหวัA#mเลี้ยงชีA#mพเรา ยังฝังวิญญาA#mณนานไปD#

ตื่D#นเถิดหนG#า อายนกกC7ามันบ้าFmแผ่นดิFmนกว้างขวาง ถางคนละมืFmอละไม้G#รอยยิ้มG#ของเมีย ชะโลG#มฤทัA#mซับเหงื่G#อ..ผัC7ว..ได้Fm.. ให้เราD#จงทำดีG#

G# | C7 G# |

เสื้G#อผ้าขี้ริ้ว ปลิวเพราะแรC7งลมเป่Fmกลิ่นไFmอพวกเรา เขาคงจะเดิFmนเมินหนีG#คราบใดG#ไหนเล่า เท่าคราG#บโลกีA#mย์เคล้าอA#mเวจี หามีใครเมินมัG#

โลกG#จะหมอง..ครองน้ำตาC7ความเศร้Fmแบ่งกัFmนว่าเขา แล้วเราเศร้าจริงใจฉัG#ป่ามีFmน้ำใจG#  ใสแจ่มทุกวัA#mรักป่G#า..ไหC7ม.นั่นFm   เมื่อป่าลั่D#นความจริG#

C# D# | G# |