พยายามลืม

 กี้ พงษ์ศักดิ์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พยายามลืม กี้ พงษ์ศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: โอ๋ บุรีรัมย์

F# | A#m |B | C# |

ทำไมต้องจำF#  มื้อใด๋สิเซA#mาคิดฮอดคิดฮอBดคนที่เคยกอดกัน..C#แต่กี้ทำไมต้องจำF#  บ่ฮู้เป็นหยัA#mงคือเป็นแบบนี้บอกตัวเอBงไม่รู้กี่Bทีกะบ่..เคยC#จำ

พยายามลืมแล้Bว แต่มันกะคิดฮอดA#mเขาหัวใG#mจอ้ายมีแต่เจ้Bา บ่เคยC# | C#ลืม..

อยากจะลืBม ลืมเธอ ลบเจ้A#mาออกไปจากใจแต่มันเฮ็G#mดบ่ได้  เพราะว่าใจยังรักC#เธอย้อนมันฮักBเจ้าแฮง  บ่มีไผA#mมาแทนไD#mด้เลิกกันแล้G#mวกะฮู้อยู่ เข้าใจC#แต่อ้ายยังF#คิดฮอด

 D#m  ลืมง่ายก็ดีตั๊ว      B บ่มีไผอยากเจ็บ D#m  บ่อยากผิดหวัง  บ่อยากเสี ยC# | C#ใจ..

F# | A#m |B | C# |
D#m | A#m |G#m B | C# |

* | ** | ** |

B | A#n | G#m C# | F# |คอร์ดเพลง พยายามลืม กี้ พงษ์ศักดิ์

เนื้อเพลง พยายามลืม กี้ พงษ์ศักดิ์ทำไมต้องจำ มื้อใด๋สิเซาคิดฮอด คิดฮอดคนที่เคยกอดกันแต่กี้ ทำไมต้องจำ บ่ฮู้เป็นหยังคือเป็นแบบนี้ บอกตัวเองไม่รู้กี่ทีกะบ่เคยจำ พยายามลืมแล้ว แต่มันกะคิดฮอดเขา หัวใจอ้ายมีแต่เจ้า บ่เคยลืม อยากจะลืม ลืมเธอ ลบเจ้าออกไปจากใจ แต่มันเฮ็ดบ่ได้ เพราะว่าใจยังรักเธอ ย้อนมันฮักเจ้าแฮง บ่มีไผมาแทนได้ เลิกกันแล้วกะฮู้อยู่ เข้าใจ แต่อ้ายยังคิดฮอด ลืมง่ายก็ดีตั๊ว บ่มีไผอยากเจ็บ บ่อยากผิดหวัง บ่อยากเสี ยใจ