ผ่านเเล้วผ่านไป

 เขียนไขและวานิช สตริง อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผ่านเเล้วผ่านไป เขียนไขและวานิช

A#m | A#m |G# | G# |
A#m | A#m |G# | G# |

เพียงแค่ลมF#น้อย ๆ .. ล่องลอยผ่านมG#ใบไม้ปลิวตาFmม  มีนกบินผ่าA#mวันนี้สีครF#าม.. ล่องลอยผ่านไG#ในใจยังคFmงคิดถึงบ้านที่A#mจากมาเวลาF#หล่นหายไปกับความG#จริงเรื่องราFmวสับสนน้ำตาA#mหยดลงพื้นF# | G# | Fm | A#mดิน

ไม่ว่าจะเจออะไF#ร  ใครเขาทำให้เสียG#ใจทุกข์ร้อนเพียงใFmด  ผ่านแล้วผ่านไA#mไม่ว่าจะเจออะไF#ร ใครเขาทำให้เสียG#ใจทุกข์ร้อนเพียงใFmด  ผ่านแล้วผ่านไA#m

A#m | A#m |G# | G# |
A#m | A#m |G# | G# |

* |

ไม่ว่าจะเจออะไF#ร  ใครเขาทำให้เสียG#ใจทุกข์ร้อนเพียงใดF#  ผ่านแล้วผ่านไปG#( x8 )

A#m | G# | ( x3 )
F# | G# |Fm | A#m | ( x5 )คอร์ดเพลง ผ่านเเล้วผ่านไป เขียนไข และ วานิช

เนื้อเพลง ผ่านเเล้วผ่านไป เขียนไขและวานิชเพียงแค่ลมน้อยๆล่องลอยผ่านมา ใบไม้ปลิวตาม มีนกบินผ่าน วันนี้สีคราม ล่องลอยผ่านไป ในใจยังคงคิดถึงบ้านที่จากมา เวลาหล่นหายไปกับความจริง เรื่องราวสับสน น้ำตาหยดลงพื้นดิน ไม่ว่าจะเจออะไร ใครเขาทำให้เสียใจ ทุกข์ร้อนเพียงใด ผ่านแล้วผ่านไป ไม่ว่าจะเจออะไร ใครเขาทำให้เสียใจ ทุกข์ร้อนเพียงใด ผ่านแล้วผ่านไป ไม่ว่าจะเจออะไร ใครเขาทำให้เสียใจ ทุกข์ร้อนเพียงใด ผ่านแล้วผ่านไป