ทางผ่าน

  Big Ass   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทางผ่าน Bigass บิ๊กแอส
เนื้อร้อง/เรียบเรียง: BIG ASSทำนอง: BIG ASS, นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิสังกัดค่าย: Music bugs

C | C |F | F |

เจ็บที่ต้องพูดCมันออกไปว่าความรักเราFมันจบแล้วไม่อยากให้เธอCต้องผิดหวังเราควรแยกทาFงนับจากนี้..    G

สิ่งที่เธAmอรอคอย  สิ่งที่เธEmอนั้นต้องการต่างจากฉัAmน มันทำให้รักไม่เข้าใEmโบกมือลFา.. จากฉันไG | Gsus4 Gป..

อยากให้เธCอได้เจEmอ..หนทาFงเดินใหม่GอาจเจอใคCร..ดั่งใEmจเธอต้องกาF Gร..ส่วนตัวฉัCน..จะขEmอเป็นทางผ่าAmGอเป็นทางผ่าFน.. ให้เธอFmก้าวเดินผ่านไป

C | F |

เจ็บที่สองเรCายังผูกพันแต่หมดหนทาFงที่จะรักอาจทำให้ใจCต้องเจ็บช้ำแต่คงไม่นาFนเธอจะลืม.. G

* | ** |

Am Em | Dm |
Am Em | Dm |
A# | G | G |

อยากให้เธCอได้เจEmอ..หนทาFงเดินใหม่GอาจเจอใคCร..ดั่งใEmจเธอต้องกาF Gร..ส่วนตัวฉัCน..จะขEmอเป็นทางผ่าAmGอเป็นทางผ่าFน.. ให้เธอGก้าวไป

อยากให้เธCอได้เจEmอ..หนทาFงเดินใหม่GอาจเจอใคCร..ดั่งใEmจเธอต้องกาF Gร..ส่วนตัวฉัCน..จะขEmอเป็นทางผ่าAmGอเป็นทางผ่าA#น.. ให้เธอGก้าวเดินผ่านไป

C | C | ( x2 ) | C |คอร์ดเพลง ทางผ่าน Big ass บิ๊ก แอส

เนื้อเพลง ทางผ่าน Bigass บิ๊กแอสเจ็บที่ต้องพูดมันออกไป ว่าความรักเรามันจบแล้ว ไม่อยากให้เธอต้องผิดหวัง เราควรแยกทางนับจากนี้ สิ่งที่เธอรอคอย สิ่งที่เธอนั้นต้องการ ต่างจากฉัน มันทำให้รักไม่เข้าใจ โบกมือลา จากฉันไป อยากให้เธอได้เจอหนทางเดินใหม่ อาจเจอใครดั่งใจเธอต้องการ ส่วนตัวฉันจะขอเป็นทางผ่าน ขอเป็นทางผ่าน ให้เธอก้าวเดินผ่านไป เจ็บที่สองเรายังผูกพัน แต่หมดหนทางที่จะรัก อาจทำให้ใจต้องเจ็บช้ำ แต่คงไม่นานเธอจะลืม อยากให้เธอได้เจอหนทางเดินใหม่ อาจเจอใครดั่งใจเธอต้องการ ส่วนตัวฉันจะขอเป็นทางผ่าน ขอเป็นทางผ่าน ให้เธอก้าวไป อยากให้เธอได้เจอหนทางเดินใหม่ อาจเจอใครดั่งใจเธอต้องการ ส่วนตัวฉันจะขอเป็นทางผ่าน ขอเป็นทางผ่าน ให้เธอก้าวเดินผ่านไป