เป็นห่วงเธอมากๆเลย

 เป็นห่วงเธอมากๆเลย  Syam  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

เป็นห่วงเธอมากๆเลย - SYAM (ไซแอม)

G | G |Em | D |
C | G Em |Am C | D |

อยู่ที่ไหGน  อยากให้เธอโทGmaj7รมาถ้าอยู่ข้างนอEmก  ดูแลตัวเอCงดีบ้างไหมคิดถึGง  ไม่ค่อยกล้าโทGmaj7รไปอยู่ตรงนั้นกับใคEmร  ไม่อยากไปรบกวD

กลัวเธอจะCเบื่อ.. ที่ต้องคอGยทำตัวเซ้าซี้Emมันไม่ค่Am Cอยดี.. แต่ไม่อาจจะห้ามDใจ

รู้ไหCมที่บอก  ทุกครั้Gงที่โทรหาเพราะทุCกเวลา..เป็นห่วงเธอมาก ๆG เลยไม่ได้Cระแวง  แค่คิGดก็ไม่EmเคยเพราะรัAmกก็เลCย..เป็นห่วงเธอทุกD ๆ วัน(เชื่อฉันนะคนดี)

G | G |

ป่านนี้แล้Gว  ข่มตาแล้วก็Gmaj7นอนแต่ทำไม่ได้Em  มันยังกังวลCอยู่ในใจรักนGะ  เลยต้องคิดมากมาGmaj7ห่วงเธอมากเกินใคEmร  อะไร ๆ ก็เธD

* | ** |

หาEmกเธอไม่สบาย ฉันก็คงDกระวนกระวายกลัวว่าเธอCจะเป็นอะไร ใครCดูแลอยู่Emไกลกันอย่างนี้ ไม่ดีCเท่าไหร่  ไม่ค่อDยไว้ใจ

G D/F# | Em |Am C | D |

** |

G | G | ( x2 )