เป็นห่วงเธอมากๆเลย

 Syam  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เป็นห่วงเธอมากๆเลย SYAM (ไซแอม)
เนื้อร้อง: อัญชลี เขม่นจันทร์ทำนอง: ใหญ่ กิตติศักดิ์ โคตรคำ, เอก อาคม นุชนิล, นาญ ชำนาญเขม่นจันทร์เรียบเรียง: Eto, Syamสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G | G |Em | D |
C | G Em |Am C | D |

อยู่ที่ไหGน  อยากให้เธอโทGmaj7รมาถ้าอยู่ข้างนอEmก  ดูแลตัวเอCงดีบ้างไหมคิดถึGง  ไม่ค่อยกล้าโทGmaj7รไปอยู่ตรงนั้นกับใคEmร  ไม่อยากไปรบกวD

กลัวเธอจะCเบื่อ.. ที่ต้องคอGยทำตัวเซ้าซี้Emมันไม่ค่Am Cอยดี.. แต่ไม่อาจจะห้ามDใจ

รู้ไหCมที่บอก  ทุกครั้Gงที่โทรหาเพราะทุCกเวลา..เป็นห่วงเธอมาก ๆG เลยไม่ได้Cระแวง  แค่คิGดก็ไม่EmเคยเพราะรัAmกก็เลCย..เป็นห่วงเธอทุกD ๆ วัน(เชื่อฉันนะคนดี)

G | G |

ป่านนี้แล้Gว  ข่มตาแล้วก็Gmaj7นอนแต่ทำไม่ได้Em  มันยังกังวลCอยู่ในใจรักนGะ  เลยต้องคิดมากมาGmaj7ห่วงเธอมากเกินใคEmร  อะไร ๆ ก็เธD

* | ** |

หาEmกเธอไม่สบาย ฉันก็คงDกระวนกระวายกลัวว่าเธอCจะเป็นอะไร ใครCดูแลอยู่Emไกลกันอย่างนี้ ไม่ดีCเท่าไหร่  ไม่ค่อDยไว้ใจ

G D/F# | Em |Am C | D |

** |

G | G | ( x2 )คอร์ดเพลง เป็นห่วงเธอมากๆเลย SYAM (ไซแอม)

เนื้อเพลง เป็นห่วงเธอมากๆเลย SYAM (ไซแอม)อยู่ที่ไหน อยากให้เธอโทรมา ถ้าอยู่ข้างนอก ดูแลตัวเองดีบ้างไหม คิดถึง ไม่ค่อยกล้าโทรไป อยู่ตรงนั้นกับใคร ไม่อยากไปรบกวน กลัวเธอจะเบื่อ ที่ต้องคอยทำตัวเซ้าซี้ มันไม่ค่อยดี แต่ไม่อาจจะห้ามใจ รู้ไหมที่บอก ทุกครั้งที่โทรหา เพราะทุกเวลาเป็นห่วงเธอมากๆเลย ไม่ได้ระแวง แค่คิดก็ไม่เคย เพราะรักก็เลยเป็นห่วงเธอทุกๆวัน เชื่อฉันนะคนดี ป่านนี้แล้ว ข่มตาแล้วก็นอน แต่ทำไม่ได้ มันยังกังวลอยู่ในใจ รักนะ เลยต้องคิดมากมาย ห่วงเธอมากเกินใคร อะไรๆก็เธอ หากเธอไม่สบาย ฉันก็คงกระวนกระวาย กลัวว่าเธอจะเป็นอะไร ใครดูแล อยู่ไกลกันอย่างนี้ ไม่ดีเท่าไหร่ ไม่ค่อยไว้ใจ