ปิดตาข้างนึง

 ทรงไทย ปิดตาข้างนึง สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ปิดตาข้างนึง ทรงไทย

ไม่Bจำเป็นต้องรู้F#  ถ้ารู้G#mแล้วใจต้องเจ็บซะเปF#ล่าหายใจEเบา ๆ ฝืนใจD#mทนเอา ถาC#mมเธอไปก็คงไม่ดีF#

เตืBอนตัวเองเอาไว้F#   จะรับG#mความจริงได้ไหมที่มีF#ก็รู้Eว่ายังไม่มีD#mวิธี.. รับC#mมือเตรียมกับควF#ามเสียBใจ

บอกอะไD#mร เชื่ออย่างนั้G#mจะนD#mก จะไม้ ก็ต้องG#mยอมหลอกอะไD#mร ก็ต้องพร้G#mอมด้วยความเต็มใจE  ทำได้อยู่แล้F#

แค่ยอมปิดตBาข้างนึงไม่ต้องเข้าใจEเรื่องราวแม้ความเป็นจริG#mงที่เจอ เธอF#และเขามีEอะไรในความสัมพัF#นธฺ์โง่งมต่อไปBข้างเดียวเหมือนได้ต่อเวลD#mาช้ำแค่ข้ามวัG#mจะแกล้Eงเป็นคนที่รู้D#mไม่ทันถ้าEmมันทำให้ฉันไม่เสียBเธอ

ไม่Bจำเป็นต้องคิF#ด  ถ้าคิดG#mแล้วทำให้ใจต้องสั่F#แค่ยังEมีเธอ..แม้เพียงบางวัD#mได้C#mครึ่ง ๆ กลาง ๆ ก็เอF#

ยอBมให้ใจสับสF#มันคล้าG#mยว่าปนความช้ำและเหF#งาที่เหมือEนตัวจริงได้เพียงD#mชั่วคราวยื้C#mอเวลาต่อไF#ปแล้วกัB

* | ** |

รู้Aทั้งรู้ ใครที่ควรต้องพูดลBแล้Aวทำไม..ใจมันยังไม่กล้F#

D#m G#m | D#m | G#m |
D#m G#m | E | F# | G |

แค่ยอมปิดตCาข้างนึง ไม่ต้องเข้าใจFเรื่องราวแม้ความเป็นจริAmงที่เจอ เธอGและเขามีFอะไรในความสัมพัGนธฺ์โง่งมต่อไปCข้างเดียวเหมือนได้ต่อเวลEmาช้ำแค่ข้ามวัAmจะแกล้Fงเป็นคนที่รู้Emไม่ทันถ้าFmมันทำให้ฉันไม่เสียCเธอ

 F Em          ถ้าหาFกมันทำให้ฉัน..Fm   ไม่เสียCเธอปิดตาข้างนึง ทรงไทย