ปล่อยไว้อย่างนั้น

  Musketeers   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ปล่อยไว้อย่างนั้น Musketeers (มัสเก็ตเทียร์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาครีย์ ลาภบุญเรืองเรียบเรียง: Musketeersสังกัดค่าย: What The Duck

F# C#/F | D#m |
F# C#/F | D#m |
F# C#/F | D#m |
F# C#/F | D#m |

ตั้F#งแต่พบกัน เรื่อC#/Fงความสัมพันธ์ที่D#mเราสองได้มารู้จักวันBที่แสงดาวส่องประกายสวยงาC#

ต่อF#จากนี้ไป ไม่ว่าC#/Fเรื่องใดจะD#mไม่สนไม่แคร์อะไรแต่Bความจริงแล้วเธอแอบมีใครสักคC#

เรื่G#mองเธอกับเขา เรื่องระหว่างเราช่าBงเป็นความรักเหมือนแสงที่ใกล้จะดับจะจบG#mตรงไหน จะเป็นอย่างไรอย่าปล่อBยให้ใครได้รู้

มันF#ยิ่งเจ็บซ้ำ หยุC#/Fดความผูกพันธ์ก่อD#mนคืนและวันที่แสนดีสายเกินไปสิ่Bงที่เห็นเพียง..สิ่งที่แสงเงา..ส่องC#กระทบซ้อนในดวงตาปล่อF#ยไว้อย่างนั้น เก็C#/Fบความผูกพันธ์ว่าD#mมีหนึ่งวันที่รักกันมากที่สุดเรื่อBงราวของเรา เหนื่อยแค่ไหนหั(Bm) (C#)วใจ

F# C#/F | D#m |

ปล่อF#ยให้เรื่องราว..มันC#/Fค่อย ๆ จางมีD#mเพียงฉันที่ต้องอ้างว้างอย่าปล่อBยให้เขากังวลว่าฉันนั้นเคยC#เป็นใคร

ปล่อF#ยตัวของเธอ..อยู่C#/Fกับเขาไปแม้D#mอยากรักเธอมากเท่าไรควาBมรักของเรามันเกินขึ้นตอนสายไปC#

* | ** |

D#m | B |F# | A#m |
D#m | G# |B | Bm |

** | ** |คอร์ดเพลง ปล่อยไว้อย่างนั้น Musketeers (มัสเก็ตเทียร์)

เนื้อเพลง ปล่อยไว้อย่างนั้น Musketeers (มัสเก็ตเทียร์)ตั้งแต่พบกัน เรื่องความสัมพันธ์ ที่เราสองได้มารู้จัก วันที่แสงดาวส่องประกายสวยงาม ต่อจากนี้ไป ไม่ว่าเรื่องใด จะไม่สนไม่แคร์อะไร แต่ความจริงแล้วเธอแอบมีใครสักคน เรื่องเธอกับเขา เรื่องระหว่างเรา ช่างเป็นความรักเหมือนแสงที่ใกล้จะดับ จะจบตรงไหน จะเป็นอย่างไร อย่าปล่อยให้ใครได้รู้ มันยิ่งเจ็บซ้ำ หยุดความผูกพันธ์ ก่อนคืนและวันที่แสนดีสายเกินไป สิ่งที่เห็นเพียงสิ่งที่แสงเงา ส่องกระทบซ้อนในดวงตา ปล่อยไว้อย่างนั้น เก็บความผูกพันธ์ ว่ามีหนึ่งวันที่รักกันมากที่สุด เรื่องราวของเรา เหนื่อยแค่ไหนหัวใจ ปล่อยให้เรื่องราวมันค่อยๆจาง มีเพียงฉันที่ต้องอ้างว้าง อย่าปล่อยให้เขากังวลว่าฉันนั้นเคยเป็นใคร ปล่อยตัวของเธออยู่กับเขาไป แม้อยากรักเธอมากเท่าไร ความรักของเรามันเกินขึ้นตอนสายไป