ผมไม่อยากแพ้

 ผมไม่อยากแพ้ I-ZAX สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ผมไม่อยากแพ้ - I-ZAX

E | E |C#m | C#m |
E | E |C#m | C#m |

คุEณมีวิธี..ช่วยบอกผC#mมสักหน่อย  อยากมีG#mวิธี..ที่Eจะลืมความฝันไป..มันอยู่สูC#mงเหลือเกิน  เหนื่อยใจG#mทุกที

 F#m   ยังคอยไขว่คว้Bา.. A   จนเกินอ่อนล้Bา..

แต่มันเลิกEไม่ได้หรอก ล้มไม่ได้หรอกผมว่าคุณเข้าใจตัดใจทิ้C#mงไม่ได้หรอก ท้อไม่ได้หรอกฝันมันทำด้วยใจผมไม่อยาF#mกแพ้..  ผมไม่ควAรจะแพ้.. B

E | C#m |

คุEณคงไม่ยอม..คนอย่างผC#mมไม่ยอม  ก็คงG#mไม่ยอมหากEจะปล่อยความฝันไป..แม้มันยาC#mกเท่าไหร่  ก็คG#mงไม่ยอม

* | ** |

แต่มันเลิกEไม่ได้หรอก ล้มไม่ได้หรอกผมว่าคุณเข้าใจตัดใจทิ้C#mงไม่ได้หรอก ท้อไม่ได้หรอกฝันมันทำด้วยใจถึงจะอ่อF#mนล้า.. ก็ต้องไขAว่คว้า.. B

E | E |C#m | C#m |F#m | F#m |A | B |

แต่มันเลิกEไม่ได้หรอก ล้มไม่ได้หรอกผมว่าคุณเข้าใจตัดใจทิ้C#mงไม่ได้หรอก ท้อไม่ได้หรอกฝันมันทำด้วยใจก็มันแพ้F#mไม่ได้ แพ้ไม่ได้ แพ้ไม่ได้ แพ้ไม่ได้หากยังหายAใจ จะไม่Bยอม ไม่ยอม

** | *** |