ผมไม่อยากแพ้

 I-ZAX  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผมไม่อยากแพ้ I ZAX
เนื้อร้อง: จักราวุธ แสวงผลทำนอง: สุดใจ ทองเจริญ, คำรณ เต่าทองเรียบเรียง: I-ZAXสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

E | E |C#m | C#m |
E | E |C#m | C#m |

คุEณมีวิธี..ช่วยบอกผC#mมสักหน่อย  อยากมีG#mวิธี..ที่Eจะลืมความฝันไป..มันอยู่สูC#mงเหลือเกิน  เหนื่อยใจG#mทุกที

 F#m   ยังคอยไขว่คว้Bา.. A   จนเกินอ่อนล้Bา..

แต่มันเลิกEไม่ได้หรอก ล้มไม่ได้หรอกผมว่าคุณเข้าใจตัดใจทิ้C#mงไม่ได้หรอก ท้อไม่ได้หรอกฝันมันทำด้วยใจผมไม่อยาF#mกแพ้..  ผมไม่ควAรจะแพ้.. B

E | C#m |

คุEณคงไม่ยอม..คนอย่างผC#mมไม่ยอม  ก็คงG#mไม่ยอมหากEจะปล่อยความฝันไป..แม้มันยาC#mกเท่าไหร่  ก็คG#mงไม่ยอม

* | ** |

แต่มันเลิกEไม่ได้หรอก ล้มไม่ได้หรอกผมว่าคุณเข้าใจตัดใจทิ้C#mงไม่ได้หรอก ท้อไม่ได้หรอกฝันมันทำด้วยใจถึงจะอ่อF#mนล้า.. ก็ต้องไขAว่คว้า.. B

E | E |C#m | C#m |F#m | F#m |A | B |

แต่มันเลิกEไม่ได้หรอก ล้มไม่ได้หรอกผมว่าคุณเข้าใจตัดใจทิ้C#mงไม่ได้หรอก ท้อไม่ได้หรอกฝันมันทำด้วยใจก็มันแพ้F#mไม่ได้ แพ้ไม่ได้ แพ้ไม่ได้ แพ้ไม่ได้หากยังหายAใจ จะไม่Bยอม ไม่ยอม

** | *** |คอร์ดเพลง ผมไม่อยากแพ้ IZAX

เนื้อเพลง ผมไม่อยากแพ้ IZAXคุณมีวิธี ช่วยบอกผมสักหน่อย อยากมีวิธี ที่จะลืมความฝันไป มันอยู่สูงเหลือเกิน เหนื่อยใจทุกที ยังคอยไขว่คว้า จนเกินอ่อนล้า แต่มันเลิกไม่ได้หรอก ล้มไม่ได้หรอก ผมว่าคุณเข้าใจ ตัดใจทิ้งไม่ได้หรอก ท้อไม่ได้หรอก ฝันมันทำด้วยใจ ผมไม่อยากแพ้ ผมไม่ควรจะแพ้ คุณคงไม่ยอม คนอย่างผมไม่ยอม ก็คงไม่ยอม หากจะปล่อยความฝันไป แม้มันยากเท่าไหร่ ก็คงไม่ยอม แต่มันเลิกไม่ได้หรอก ล้มไม่ได้หรอก ผมว่าคุณเข้าใจ ตัดใจทิ้งไม่ได้หรอก ท้อไม่ได้หรอก ฝันมันทำด้วยใจ ถึงจะอ่อนล้า ก็ต้องไขว่คว้า แต่มันเลิกไม่ได้หรอก ล้มไม่ได้หรอก ผมว่าคุณเข้าใจ ตัดใจทิ้งไม่ได้หรอก ท้อไม่ได้หรอก ฝันมันทำด้วยใจ ก็มันแพ้ไม่ได้ แพ้ไม่ได้ แพ้ไม่ได้ แพ้ไม่ได้ หากยังหายใจ จะไม่ยอม ไม่ยอม