พบเพื่อเพียงผ่าน

Zeal, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

พบเพื่อเพียงผ่าน - ZEAL วงซีล

D# | D#maj7 |Fm | G# B A# |
D# | D#Mb5 |G# | F# C# |

 D#  เรื่องราวระหว่างสองD#maj7เรา  ฉันเข้Fmาใจ   เราG#คงไปไม่ไกลเกินกว่านี้ D#  เธอมีเหตุผลD#maj7ของเธอ ก็รู้Fmดี   เหตุผลG#ที่ทำให้เธอเปลี่ยนไป

 Gm Fm               อยากรักA#เธอจนวันสุดท้าย     Gm Fm              แต่ฉัG#นก็พอเข้าA#ใจ..

ว่าพบD#กันเพื่อเพียงผ่านเมื่อรักD#maj7ที่เธอต้องการ..ไม่ใช่Fmฉันวันนั้G#นเธอแค่เหBงาใจA#..ได้พบD#กันแค่ช่วงหนึ่งหมดวันD#Mb5เวลาที่มันลึกซึ้Fmง ก็ไปแม้รักF#เธอแค่ไหC#น ก็ไม่มีวัน

D# | G# A# |

 D#  จะเหน็บหนาวจะเนิ่นD#maj7นาน.. สักเท่าFmไหร่   เมื่G#อวันที่เธอต้องการไปจากฉัน D#  ไม่มีความหมD#maj7าย ไม่แคร์ ไม่สำFmคัญ   กับฉันG#เธอคงแค่ผ่านเลยไป

* | ** |

G# | Gm |G# | D# |
G# | Gm |Fm | A# |

* | ** | ** |

D# |พบเพื่อเพียงผ่าน - ZEAL วงซีล