พบเพื่อเพียงผ่าน

 Zeal  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง พบเพื่อเพียงผ่าน ZEAL วงซีล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปราชญ์ พงษ์ไชยเรียบเรียง: ZEALสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

D# | D#maj7 |Fm | G# B A# |
D# | D#Mb5 |G# | F# C# |

 D#  เรื่องราวระหว่างสองD#maj7เรา  ฉันเข้Fmาใจ   เราG#คงไปไม่ไกลเกินกว่านี้ D#  เธอมีเหตุผลD#maj7ของเธอ ก็รู้Fmดี   เหตุผลG#ที่ทำให้เธอเปลี่ยนไป

 Gm Fm               อยากรักA#เธอจนวันสุดท้าย     Gm Fm              แต่ฉัG#นก็พอเข้าA#ใจ..

ว่าพบD#กันเพื่อเพียงผ่านเมื่อรักD#maj7ที่เธอต้องการ..ไม่ใช่Fmฉันวันนั้G#นเธอแค่เหBงาใจA#..ได้พบD#กันแค่ช่วงหนึ่งหมดวันD#Mb5เวลาที่มันลึกซึ้Fmง ก็ไปแม้รักF#เธอแค่ไหC#น ก็ไม่มีวัน

D# | G# A# |

 D#  จะเหน็บหนาวจะเนิ่นD#maj7นาน.. สักเท่าFmไหร่   เมื่G#อวันที่เธอต้องการไปจากฉัน D#  ไม่มีความหมD#maj7าย ไม่แคร์ ไม่สำFmคัญ   กับฉันG#เธอคงแค่ผ่านเลยไป

* | ** |

G# | Gm |G# | D# |
G# | Gm |Fm | A# |

* | ** | ** |

D# |คอร์ดเพลง พบเพื่อเพียงผ่าน ZEAL วงซีล

เนื้อเพลง พบเพื่อเพียงผ่าน ZEAL ซีลเรื่องราวระหว่างสองเรา ฉันเข้าใจ เราคงไปไม่ไกลเกินกว่านี้ เธอมีเหตุผลของเธอ ก็รู้ดี เหตุผลที่ทำให้เธอเปลี่ยนไป อยากรักเธอจนวันสุดท้าย แต่ฉันก็พอเข้าใจ ว่าพบกันเพื่อเพียงผ่าน เมื่อรักที่เธอต้องการไม่ใช่ฉัน วันนั้นเธอแค่เหงาใจ ได้พบกันแค่ช่วงหนึ่ง หมดวันเวลาที่มันลึกซึ้ง ก็ไป แม้รักเธอแค่ไหน ก็ไม่มีวัน จะเหน็บหนาวจะเนิ่นนาน สักเท่าไหร่ เมื่อวันที่เธอต้องการไปจากฉัน ไม่มีความหมาย ไม่แคร์ ไม่สำคัญ กับฉันเธอคงแค่ผ่านเลยไป