พอแล้ว

 กะลา Num Kala สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พอแล้ว NUM KALA หนุ่ม กะลา
เนื้อร้อง: นุสรี เลาหเพียรพุฒิทำนอง: ณพสิน แสงสุวรรณเรียบเรียง: เอ๋ย, เต้ย, DJ ไข่เวฟดนตรี: เทียนชัย เกียรติปรุงเวชสังกัดค่าย: genie records

D# D#/G | G# | A# |
D# D#/G | G# | A# |

   พD#อ..แล้D#/Gว.. G#  ไม่ต้องส่งยิ้มA#ให้ฉันจะได้D#..ไหมD#/G.. G#  อย่าส่งตาหวาA#นให้ฉันมากเกิG#น..ไปD#/G.. G#  อย่าให้A#มันมากกD# D#/G | G# A#ว่านี้..

   โD#ต..แล้D#/Gว.. G#  จะออด จะอ้อA#น อะไรขนาD#ด..นี้D#/G.. G#  จะบอกคิดถึA#งก็เอาให้พD#อ..ดี..D#/G G#  ก่อนที่A#ฉันจะขาD# D#/G | G# A#ดใจ

รู้Fmไหมว่าเธอน่ารัGmกขนาดไหนรู้Fmตัวบ้างไหม หรือไม่GmเคยFmอร้องเถอะนะ ช่วยท่อGmงไว้เลยอยู่เฉย ๆG# อยู่เฉย ๆ ทำได้ไหA#

ไม่ต้องทำอะไรG# ก็หวั่นไหวไปหมGmดแล้วใจมันเริ่มแตกแถFmว รวนหมดแล้วนะเธD#ก่อนจะทำอะไรG# ให้คิด  ให้คิดGmให้เยอะ ๆCmรบกวFmนเธอ.. ช่วยA#กัน

ไม่ต้องทำอะไรG#..ให้หวั่นไหวไปGmกว่านี้ก่อนที่ฉันคนนี้Fm..จะห้ามใจไม่D#ทันกลัวว่าเธอไม่คิG#ด ไม่คิด..อะไรGmเลยทั้งนั้Cmฉันก็หวั่Fmน   มือA#มันจะลั่นไปกอดเธอ

D# D#/G | G# | A# |
D# D#/G | G# | A# |

   ยD#อม..แล้D#/Gว.. G#  เวลาที่เธอA#เข้ามาโอบเอD#ว..ฉันD#/G.. G#  อะไรแบบนี้A#มีใครเขาทำD#..กันD#/G.. G#  อย่าให้A#ฉันรู้สึD# D#/G | G# A#กเลย..

* | ** | *** |

D# D#/G | G# | A# |D# D#/G | G# | A# |
D# D#/G | G# | A# |D# D#/G | G# | A# |

** | *** |คอร์ดเพลง พอแล้ว NUM KALA หนุ่ม กะลา

เนื้อเพลง พอแล้ว NUM KALA หนุ่ม กะลา (ณพสิน แสงสุวรรณ)พอแล้ว ไม่ต้องส่งยิ้มให้ฉันจะได้ไหม อย่าส่งตาหวานให้ฉันมากเกินไป อย่าให้มันมากกว่านี้ โตแล้ว จะออด จะอ้อน อะไรขนาดนี้ จะบอกคิดถึงก็เอาให้พอดี ก่อนที่ฉันจะขาดใจ รู้ไหมว่าเธอน่ารักขนาดไหน รู้ตัวบ้างไหม หรือไม่เคย ขอร้องเถอะนะ ช่วยท่องไว้เลย อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆทำได้ไหม ไม่ต้องทำอะไร ก็หวั่นไหวไปหมดแล้ว ใจมันเริ่มแตกแถว รวนหมดแล้วนะเธอ ก่อนจะทำอะไร ให้คิด ให้คิดให้เยอะๆรบกวนเธอ ช่วยกัน ไม่ต้องทำอะไรให้หวั่นไหวไปกว่านี้ ก่อนที่ฉันคนนี้จะห้ามใจไม่ทัน กลัวว่าเธอไม่คิด ไม่คิดอะไรเลยทั้งนั้น ฉันก็หวั่น มือมันจะลั่นไปกอดเธอ ยอมแล้ว เวลาที่เธอเข้ามาโอบเอวฉัน อะไรแบบนี้มีใครเขาทำกัน อย่าให้ฉันรู้สึกเลย