ผัวปลอม

 แก่น ธนพล  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผัวปลอม แก่น ธนพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: โชคชัย ศิลารักษ์เรียบเรียง: อภินันท์, ติดดิน สตูดิโอสังกัดค่าย: สิงห์มิวสิคติดต่องานแสดง: 0982037796

Bm | Bm |A | A | Bm |

D F#m | Bm |A F#m | Bm |

รู้ดีD..ว่าอ้ายคนนี้F#m..บ่แม่นตัวBmจริงรู้ดีD..อ้ายต้องถูกทิ้F#mงในอีกไม่ช้Bmเฮ็ดดีส่ำใด๋G กะบ่ส่ำเขAาเฮ็ดให้น้องBmหล่าน้องบอกอ้ายดีเบิดแEm | Aต่ว่า..น้องกะยังเลือDกเขา.. A

ผัวปลอDม..อย่างอ้ายต้องยอF#mมให้กับผัวBmแท้ยอมแพ้D กะย้อนสู้ไF#mป กะแพ้คือBmเก่าเฮ็ดไดสูอย่Gาง จับมือหย่างห้F#mาง เบิ่งหนังกินBmข้าวเฮ็ดได้หลายกว่ากอEm | Aดเจ้า..สุดท้ายเขากะเป็นเจ้Dาของ.. A

อ้ายได้แค่แฟG Aน..    บ่แม่นBmผัวเขานั้นชัวร์G ๆ  สิได้Aเป็นผัวของDน้องอ้ายได้แค่แฟG F#mน..         จำใส่สมอBmเป็นแค่คู่ซ้อEmมน้อง..ยามเหงAาหรือคั่นเวDลามื้อเขาทวงคืGน อ้ายคงยืF#mนกลั้นน้ำBmตาสิ่งที่ได้เฮ็ดกัEm | Aนมา..คือส่างถิ่มได้ง่าDย ๆ .. A

รู้ดีD..ว่าอ้ายคนนี้F#m..ต้องถูกเขี่Bmยทิ้งรู้ดีD.ว่าเมื่อตัวจริF#mงมาอ้ายต้องBmไปบ่ได้เป็นผัGว แต่ฮักทูนหัF#mว อ้ายจึงทำBmใจหากแม่นชาติหน้าขEm | Aอได้..ขออ้ายได้เป็นผัวDน้อง.. A

D F#m | Bm |D F#m | Bm |
G F#m | Bm |Em A | D |

** |

อยากถามหัวใจน้อEmงหล่า..   Aสิป๋าอ้ายอิหลีDบ้อ..

D F#m | Bm |A F#m | Bm |คอร์ดเพลง ผัวปลอม แก่น ธนพล

เนื้อเพลง ผัวปลอม แก่น ธนพลรู้ดีว่าอ้ายคนนี้บ่แม่นตัวจริง รู้ดีอ้ายต้องถูกทิ้งในอีกไม่ช้า เฮ็ดดีส่ำใด๋ กะบ่ส่ำเขาเฮ็ดให้น้องหล่า น้องบอกอ้ายดีเบิดแต่ว่า น้องกะยังเลือกเขา ผัวปลอมอย่างอ้ายต้องยอมให้กับผัวแท้ ยอมแพ้ กะย้อนสู้ไป กะแพ้คือเก่า เฮ็ดไดสูอย่าง จับมือหย่างห้าง เบิ่งหนังกินข้าว เฮ็ดได้หลายกว่ากอดเจ้า สุดท้ายเขากะเป็นเจ้าของ อ้ายได้แค่แฟน บ่แม่นผัว เขานั้นชัวร์ๆสิได้เป็นผัวของน้อง อ้ายได้แค่แฟน จำใส่สมอง เป็นแค่คู่ซ้อมน้องยามเหงาหรือคั่นเวลา มื้อเขาทวงคืน อ้ายคงยืนกลั้นน้ำตา สิ่งที่ได้เฮ็ดกันมา คือส่างถิ่มได้ง่ายๆรู้ดีว่าอ้ายคนนี้ต้องถูกเขี่ยทิ้ง รู้ดีว่าเมื่อตัวจริงมาอ้ายต้องไป บ่ได้เป็นผัว แต่ฮักทูนหัว อ้ายจึงทำใจ หากแม่นชาติหน้าขอได้ ขออ้ายได้เป็นผัวน้อง อยากถามหัวใจน้องหล่า สิป๋าอ้ายอิหลีบ้อ