ผัวปลอม

แก่น ธนพล, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ผัวปลอม - แก่น ธนพล

Bm | Bm |A | A | Bm |

D F#m | Bm |A F#m | Bm |

รู้ดีD..ว่าอ้ายคนนี้F#m..บ่แม่นตัวBmจริงรู้ดีD..อ้ายต้องถูกทิ้F#mงในอีกไม่ช้Bmเฮ็ดดีส่ำใด๋G กะบ่ส่ำเขAาเฮ็ดให้น้องBmหล่าน้องบอกอ้ายดีเบิดแEm | Aต่ว่า..น้องกะยังเลือDกเขา.. A

ผัวปลอDม..อย่างอ้ายต้องยอF#mมให้กับผัวBmแท้ยอมแพ้D กะย้อนสู้ไF#mป กะแพ้คือBmเก่าเฮ็ดไดสูอย่Gาง จับมือหย่างห้F#mาง เบิ่งหนังกินBmข้าวเฮ็ดได้หลายกว่ากอEm | Aดเจ้า..สุดท้ายเขากะเป็นเจ้Dาของ.. A

อ้ายได้แค่แฟG Aน..    บ่แม่นBmผัวเขานั้นชัวร์G ๆ  สิได้Aเป็นผัวของDน้องอ้ายได้แค่แฟG F#mน..         จำใส่สมอBmเป็นแค่คู่ซ้อEmมน้อง..ยามเหงAาหรือคั่นเวDลามื้อเขาทวงคืGน อ้ายคงยืF#mนกลั้นน้ำBmตาสิ่งที่ได้เฮ็ดกัEm | Aนมา..คือส่างถิ่มได้ง่าDย ๆ .. A

รู้ดีD..ว่าอ้ายคนนี้F#m..ต้องถูกเขี่Bmยทิ้งรู้ดีD.ว่าเมื่อตัวจริF#mงมาอ้ายต้องBmไปบ่ได้เป็นผัGว แต่ฮักทูนหัF#mว อ้ายจึงทำBmใจหากแม่นชาติหน้าขEm | Aอได้..ขออ้ายได้เป็นผัวDน้อง.. A

D F#m | Bm |D F#m | Bm |
G F#m | Bm |Em A | D |

** |

อยากถามหัวใจน้อEmงหล่า..   Aสิป๋าอ้ายอิหลีDบ้อ..

D F#m | Bm |A F#m | Bm |