ภาพฝันในจักรวาล

เขียนไขและวานิช, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ภาพฝันในจักรวาล - เขียนไขและวานิช

D | D |F#m | F#m |Bm | Bm |F#m | F#m |
D | D |F#m | F#m |Bm | Bm |F#m | F#m |

ยาวนาDน  ความฝันของฉันหลุดลอF#mยไปลอยหายในจักรวาBmล  ตามหาก็คงไม่นาF#m

ดวงดาDว.. ส่องแสงลงมาตั้งไกF#mใจฉันยังคงหวั่นไหBmว  คิดถึงวันคืนผ่านมF#m

เธBmอคือภาพฝันในจักรวาAล..ของฉันดวBmงดาวส่องแสงวับวาวเมื่อพบเจAเธBmอคือภาพฝันในจักรวาAล..ของฉันดวBmงดาวส่องแสงวับวาวเมื่อพบเจA

D | D |F#m | F#m |Bm | Bm |F#m | F#m |
D | D |F#m | F#m |Bm | Bm |F#m | F#m |

ฤดูDกาล  เมฆฝนที่คอยซัดF#mเข้ามาคํ่าคืนเดือนมิถุนBmาฯ  คิดถึงวันคืนผ่านมF#m

ดวงดาDว.. ส่องแสงลงมาตั้งไกF#mใจฉันยังคงหวั่นไหBmว  คิดถึงวันคืนผ่านมF#m

** | ** |

งดงามไปหมด