แผลใหม่

 พยัต ภูวิชัย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แผลใหม่ พยัต ภูวิชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: พยัต ภูวิชัยสังกัดค่าย: PYAT MUSIC HOUSE

G Em | Am D |
G Em | Am D |
G Em | Am D |

 G  โลกสมัยEmใหม่..   Am   พาเรามาใกล้Dกัน G  ผูกความสัมEmพันธ์..   Am   ผ่านทางออนDไลน์ G  จาก พ.ศEm.เก่า..   Am   ที่เหงามายาDวไกล G  เปลี่ยน พ.ศEm.ใหม่     Am              D Am  เปลี่ยนใจดวงเหงDาเป็นเรารักกัน

G Em | Am D |

 G  แต่โลกก็หมุนEmไว..     Am  และไวขึ้นทุกDวัน G  เวียนความสัมEmพันธ์..   Am   ให้เปลี่ยนไปง่ายDดาย G  แค่ไม่สื่อสาEmรกัน..    Am  ข้ามวันก็หมาDงใจ C  โลกเปลี่ยนคนได้Dแค่ในคลิ๊กGเดียว

   จึงร้อBmน.. ใEmจ.. Am  เพลงรักออนไลDน์แห่งทุ่ง อยู่ ทุBmกข์ แสEm Am  แปลบใจไอ้ขวัญDที่แชร์ความคิBmด.. ถึงEmไป Am  แต่ไปไม่ถึDงใจเรียมสักGที

   เรียDมเหลือทนแล้วนี่G ที่รักEmเอย G  ไม่เคยคิดถึงกันEmบ้างเลย Am  ที่เคยเฟชบุ๊Dคทุกวันก็หาBmย.. เงียEmบไป Am  ที่เคยกดไลDค์ก็ไม่เคยเห็Bmน.. นึกEmหวั่น Am  อกใจได้ขวัDญมันเรียม..เหลืGอทน   Em Am  โอ้ใจไอ้ขวัญDคงหม่น..แผลใหม่

G Em | Am D |
G Em | Am D |

Bm Em | Am D |
Bm Em | Am D | G |

* | ** |

G Em | Am D |
G Em |

 Am  อกใจได้ขวัDญมันเรียม..เหลือทน..

G Em | Am D |
G Em |

 Am  ใจไอ้ขวัญได้Dแต่หม่น..แผลGใหม่..คอร์ดเพลง แผลใหม่ พยัต ภูวิชัย

เนื้อเพลง แผลใหม่ พยัต ภูวิชัยโลกสมัยใหม่ พาเรามาใกล้กัน ผูกความสัมพันธ์ ผ่านทางออนไลน์ จาก พศเก่า ที่เหงามายาวไกล เปลี่ยน พศใหม่ เปลี่ยนใจดวงเหงาเป็นเรารักกัน แต่โลกก็หมุนไว และไวขึ้นทุกวัน เวียนความสัมพันธ์ ให้เปลี่ยนไปง่ายดาย แค่ไม่สื่อสารกัน ข้ามวันก็หมางใจ โลกเปลี่ยนคนได้แค่ในคลิ๊กเดียว จึงร้อน ใจ เพลงรักออนไลน์แห่งทุ่ง อยู่ ทุกข์ แสบ แปลบใจไอ้ขวัญที่แชร์ความคิด ถึงไป แต่ไปไม่ถึงใจเรียมสักที เรียมเหลือทนแล้วนี่ ที่รักเอย ไม่เคยคิดถึงกันบ้างเลย ที่เคยเฟชบุ๊คทุกวันก็หาย เงียบไป ที่เคยกดไลค์ก็ไม่เคยเห็น นึกหวั่น อกใจได้ขวัญมันเรียมเหลือทน โอ้ใจไอ้ขวัญคงหม่นแผลใหม่ อกใจได้ขวัญมันเรียมเหลือทน ใจไอ้ขวัญได้แต่หม่นแผลใหม่