ฝาก

  Q   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฝาก วงคิว Q
สังกัดค่าย: RS

Bsus2 | Bsus2 |Esus2 | Esus2 |

 Bsus2   มองดูทะเลที่กว้างใหญ่ Bsus2   มองไกลออกไปแสนว่างเปล่า Esus2   ลึกเกินหยั่ง..   Esus2    สุดปลายตา

 Bsus2   มองบนแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่ Bsus2   มองดูยิ่งไกลแสนไกลห่าง Esus2   สูงเกินใฝ่..    Esus2

จะมีสักคนบ้างไหG#mม.. เข้าใจD#mเราให้ชีวิตฉัC#mน.. มีหวังF#อีกที..   F#

 Bsus2   มองดูดวงดาวมีแสงส่อง Bsus2   มีเมฆประคองเคล้าคลออยู่ Esus2   มิเคยห่าง..    Esus2     จากกันไป

 Bsus2   มองดูตัวเองแล้วยิ่งเศร้า Bsus2   ทำไมตัวเราไร้เคียงคู่    Esus2 Esus2   เฝ้ารออยู่..     Esus2

แต่เธอคนนั้นอยู่ไหG#mน  ฟากฟ้าD#mใดโปรดให้ใจฉัC#mน.. มีรักF#อีกที

อยากเพียงขอBใครคนหนึ่ง ได้ซึ้D#mงรักที่มีวอนสาC#mยธารนที.. ส่งให้คนดีF#ที่แสนไกลฝากใบไม้Bที่มีรักอยู่ ให้เธอรู้D#m วานลมช่วยเป่าฝากกับคC#mนที่ฉันเดินผ่านพาความรักF#ไปหาเธอ ช่วยฉันที

Bsus2 | Bsus2 |Esus2 | Esus2 |

* | ** |

 B   รักที่รอจริง ๆ มีอยู่ไหม D#m   คนที่รอจริง ๆ มีอยู่ไหม C#m   หวังว่าเธอคงมีอยู่  ถ้ามีF#อยู่หนใด

 B   รักที่รอจริง ๆ มีอยู่ไหม D#m   คนที่รอจริง ๆ มีอยู่ไหม C#m   หวังว่าเธอคงมีอยู่ จะส่งF#ไปหาเธอ ช่วยฉันที

 Bsus2   ฝากคนที่Bsus2..       ที่มีEsus2รัก...      Esus2 Bsus2   โปรดจงรู้Bsus2...          Esus2 | Esus2 | Bคอร์ดเพลง ฝาก วงคิว Q

เนื้อเพลง ฝาก วงคิว Qมองดูทะเลที่กว้างใหญ่ มองไกลออกไปแสนว่างเปล่า ลึกเกินหยั่ง สุดปลายตา มองบนแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่ มองดูยิ่งไกลแสนไกลห่าง สูงเกินใฝ่ จะมีสักคนบ้างไหม เข้าใจเรา ให้ชีวิตฉัน มีหวังอีกที มองดูดวงดาวมีแสงส่อง มีเมฆประคองเคล้าคลออยู่ มิเคยห่าง จากกันไป มองดูตัวเองแล้วยิ่งเศร้า ทำไมตัวเราไร้เคียงคู่ เฝ้ารออยู่ แต่เธอคนนั้นอยู่ไหน ฟากฟ้าใด โปรดให้ใจฉัน มีรักอีกที อยากเพียงขอใครคนหนึ่ง ได้ซึ้งรักที่มี วอนสายธารนที ส่งให้คนดีที่แสนไกล ฝากใบไม้ที่มีรักอยู่ ให้เธอรู้ วานลมช่วยเป่า ฝากกับคนที่ฉันเดินผ่าน พาความรักไปหาเธอ ช่วยฉันที รักที่รอจริงๆมีอยู่ไหม คนที่รอจริงๆมีอยู่ไหม หวังว่าเธอคงมีอยู่ ถ้ามีอยู่หนใด รักที่รอจริงๆมีอยู่ไหม คนที่รอจริงๆมีอยู่ไหม หวังว่าเธอคงมีอยู่ จะส่งไปหาเธอ ช่วยฉันที ฝากคนที่ ที่มีรัก โปรดจงรู้