ฝาก

 ฝาก Q สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฝาก - วงคิว Q

Bsus2 | Bsus2 |Esus2 | Esus2 |

 Bsus2   มองดูทะเลที่กว้างใหญ่ Bsus2   มองไกลออกไปแสนว่างเปล่า Esus2   ลึกเกินหยั่ง..   Esus2    สุดปลายตา

 Bsus2   มองบนแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่ Bsus2   มองดูยิ่งไกลแสนไกลห่าง Esus2   สูงเกินใฝ่..    Esus2

จะมีสักคนบ้างไหG#mม.. เข้าใจD#mเราให้ชีวิตฉัC#mน.. มีหวังF#อีกที..   F#

 Bsus2   มองดูดวงดาวมีแสงส่อง Bsus2   มีเมฆประคองเคล้าคลออยู่ Esus2   มิเคยห่าง..    Esus2     จากกันไป

 Bsus2   มองดูตัวเองแล้วยิ่งเศร้า Bsus2   ทำไมตัวเราไร้เคียงคู่    Esus2 Esus2   เฝ้ารออยู่..     Esus2

แต่เธอคนนั้นอยู่ไหG#mน  ฟากฟ้าD#mใดโปรดให้ใจฉัC#mน.. มีรักF#อีกที

อยากเพียงขอBใครคนหนึ่ง ได้ซึ้D#mงรักที่มีวอนสาC#mยธารนที.. ส่งให้คนดีF#ที่แสนไกลฝากใบไม้Bที่มีรักอยู่ ให้เธอรู้D#m วานลมช่วยเป่าฝากกับคC#mนที่ฉันเดินผ่านพาความรักF#ไปหาเธอ ช่วยฉันที

Bsus2 | Bsus2 |Esus2 | Esus2 |

* | ** |

 B   รักที่รอจริง ๆ มีอยู่ไหม D#m   คนที่รอจริง ๆ มีอยู่ไหม C#m   หวังว่าเธอคงมีอยู่  ถ้ามีF#อยู่หนใด

 B   รักที่รอจริง ๆ มีอยู่ไหม D#m   คนที่รอจริง ๆ มีอยู่ไหม C#m   หวังว่าเธอคงมีอยู่ จะส่งF#ไปหาเธอ ช่วยฉันที

 Bsus2   ฝากคนที่Bsus2..       ที่มีEsus2รัก...      Esus2 Bsus2   โปรดจงรู้Bsus2...          Esus2 | Esus2 | B