คำปลอบโยน

 คำปลอบโยน Q สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คำปลอบโยน - วงคิว Q

B | E |B | E |

 G#m   อึดอัดใจD#mไหม  ที่ยังทEนยังทำว่ารักBกัน G#m   แกล้งเป็นว่ารักD#mฉัน  ทั้งที่ใจEเธอมีแต่เขF# G#m   ตั้งแต่วันD#mนั้น  วันที่เธEอกับเขาได้พบBกัน G#m   เรื่องจริงหรือควาD#mมฝัน    เธอเปลี่ยนไปEได้ถึงเพียงF# | D#mนี้

   ความรักที่เคยG#mหวาน..ของสองเรD#m   วันนี้มันจืดจG#mาง  อึดอัดใจE   เธอก็ไปF#กับเขาได้เลย  อย่าฝืF#น..

หากหมดรัBกก็จากไป  ปล่อยไว้E ยิ่งปวดใจถ้าทั้BงใจF#มีเขาEอยู่ไม่ต้องหBาคำปลอบโยน  สุดท้าEยเธอก็ไปคำลBา  คำเดีF#ยวก็พEไม่ต้อG#mงมายื้ออีกแล้F#ว  หมดใจEก็ไปเหอะเF# | (B)ธอ..

B | E |B | E |

 G#m   อย่ามาปลอD#mบฉัน  ไม่กี่วัEนใจฉันก็ลืมBเธอ G#m   ลืมเธอได้เสD#mมอ  เจ็บแค่นี้Eคงไม่ถึงตาF# G#m   จบเพียงเท่D#mานี้  สิ่งดี ๆE ที่เคยฝันร่วมBกัน G#m   ไปอยู่กับคนD#mนั้น    คนที่เธEอสบายทั้งกาF#ยและใD#m

* | ** |

B | E |B F# | E |
B | E |B F# | E | F# |

** |