คำปลอบโยน

  Q   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คำปลอบโยน วงคิว Q
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชลดรงค์ ธาราพรรค์เรียบเรียง: วงคิวสังกัดค่าย: RS

B | E |B | E |

 G#m   อึดอัดใจD#mไหม  ที่ยังทEนยังทำว่ารักBกัน G#m   แกล้งเป็นว่ารักD#mฉัน  ทั้งที่ใจEเธอมีแต่เขF# G#m   ตั้งแต่วันD#mนั้น  วันที่เธEอกับเขาได้พบBกัน G#m   เรื่องจริงหรือควาD#mมฝัน    เธอเปลี่ยนไปEได้ถึงเพียงF# | D#mนี้

   ความรักที่เคยG#mหวาน..ของสองเรD#m   วันนี้มันจืดจG#mาง  อึดอัดใจE   เธอก็ไปF#กับเขาได้เลย  อย่าฝืF#น..

หากหมดรัBกก็จากไป  ปล่อยไว้E ยิ่งปวดใจถ้าทั้BงใจF#มีเขาEอยู่ไม่ต้องหBาคำปลอบโยน  สุดท้าEยเธอก็ไปคำลBา  คำเดีF#ยวก็พEไม่ต้อG#mงมายื้ออีกแล้F#ว  หมดใจEก็ไปเหอะเF# | (B)ธอ..

B | E |B | E |

 G#m   อย่ามาปลอD#mบฉัน  ไม่กี่วัEนใจฉันก็ลืมBเธอ G#m   ลืมเธอได้เสD#mมอ  เจ็บแค่นี้Eคงไม่ถึงตาF# G#m   จบเพียงเท่D#mานี้  สิ่งดี ๆE ที่เคยฝันร่วมBกัน G#m   ไปอยู่กับคนD#mนั้น    คนที่เธEอสบายทั้งกาF#ยและใD#m

* | ** |

B | E |B F# | E |
B | E |B F# | E | F# |

** |คอร์ดเพลง คำปลอบโยน วงคิว Q

เนื้อเพลง คำปลอบโยน วงคิว Qอึดอัดใจไหม ที่ยังทนยังทำว่ารักกัน แกล้งเป็นว่ารักฉัน ทั้งที่ใจเธอมีแต่เขา ตั้งแต่วันนั้น วันที่เธอกับเขาได้พบกัน เรื่องจริงหรือความฝัน เธอเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้ ความรักที่เคยหวานของสองเรา วันนี้มันจืดจาง อึดอัดใจ เธอก็ไปกับเขาได้เลย อย่าฝืน หากหมดรักก็จากไป ปล่อยไว้ ยิ่งปวดใจ ถ้าทั้งใจมีเขาอยู่ ไม่ต้องหาคำปลอบโยน สุดท้ายเธอก็ไป คำลา คำเดียวก็พอ ไม่ต้องมายื้ออีกแล้ว หมดใจก็ไปเหอะเธอ อย่ามาปลอบฉัน ไม่กี่วันใจฉันก็ลืมเธอ ลืมเธอได้เสมอ เจ็บแค่นี้คงไม่ถึงตาย จบเพียงเท่านี้ สิ่งดีๆที่เคยฝันร่วมกัน ไปอยู่กับคนนั้น คนที่เธอสบายทั้งกายและใจ