หรือผู้หญิงชอบคนเลว

  Q   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หรือผู้หญิงชอบคนเลว วงคิว Q
สังกัดค่าย: RS

G | C |G | D |
Em | Bm |Am | D |

เพรGาะว่าฉันนั้นมันไม่เคยหลอกเธอCใช่ไหมหรือเพราGะว่าฉันนั้นมันจริงใจกับเธD   เธEmอจึงไม่รัก  เธอBmจึงไม่สน   คAmนที่ทุ่มเทใจอย่างฉัD

Gพราะว่าฉันนั้นมันไม่เคยหลอกเธอCใช่ไหมหรือเพรGาะว่าฉันนั้นมันซื่อสัตย์เกินไปD   ไม่Emเคยเจ้าชู้  ไม่Bmเคยมองใคร Am  คงน่าเบื่อไปสำหรับเธD

เขAmาเจ้าชู้ เธอว่าน่EmาสนใจเอAmาแต่ใจยิ่งG Dดี..เขาAmยิ่งหลอกลวงให้เธอช้ำEmเท่าไหร่เธอยิ่CงมอบใจของเธDอ..

หรืGอ..ผู้หญิงนั้นชอบคนเลDยิ่งเลวเท่าไรยิ่งดีEmมันยิ่งCกระตุ้นให้เธอมอบหัวใจหรืGอ..ว่าเธออยากให้ฉันเลDที่จริงฉันมีมากมาEmแต่ฉันCไม่เคยคิดใช้Dมันกับเธอ

G | D |Em | C |

* | ** | *** |

** | *** |

 G  เมื่อความหวัง..ของเรานั้นห่างกันออกไป D  เมื่อความฝัน..ที่จะร่วมทางมันไม่ใกล้ Em  เมื่อความจริง..ตัวเธอนั้นมีคู่ควงใหม่   ก็รู้Cว่าใคร แต่ไม่เข้าใจว่าต้องเลือกคนเลว

 G  ก็ตัวฉัน..จริง ๆ นั้นเลวมีอยู่มาก   ไม่เคยDคิดจะฝากความเลวนี้ให้เธอได้รับรู้ Em  ก็ได้เพียงแต่แค่เฝ้าดู แค่ขอให้เธอได้เคียงคู่ C  แค่ขอให้เธอได้ไปสู่ จุดหมายของเธอ.G.คอร์ดเพลง หรือผู้หญิงชอบคนเลว วงคิว Q

เนื้อเพลง หรือผู้หญิงชอบคนเลว วงคิว Qเพราะว่าฉันนั้นมันไม่เคยหลอกเธอใช่ไหม หรือเพราะว่าฉันนั้นมันจริงใจกับเธอ เธอจึงไม่รัก เธอจึงไม่สน คนที่ทุ่มเทใจอย่างฉัน เพราะว่าฉันนั้นมันไม่เคยหลอกเธอใช่ไหม หรือเพราะว่าฉันนั้นมันซื่อสัตย์เกินไป ไม่เคยเจ้าชู้ ไม่เคยมองใคร คงน่าเบื่อไปสำหรับเธอ เขาเจ้าชู้ เธอว่าน่าสนใจ เอาแต่ใจยิ่งดี เขายิ่งหลอกลวงให้เธอช้ำเท่าไหร่ เธอยิ่งมอบใจของเธอ หรือผู้หญิงนั้นชอบคนเลว ยิ่งเลวเท่าไรยิ่งดี มันยิ่งกระตุ้นให้เธอมอบหัวใจ หรือว่าเธออยากให้ฉันเลว ที่จริงฉันมีมากมาย แต่ฉันไม่เคยคิดใช้มันกับเธอ เมื่อความหวังของเรานั้นห่างกันออกไป เมื่อความฝันที่จะร่วมทางมันไม่ใกล้ เมื่อความจริงตัวเธอนั้นมีคู่ควงใหม่ ก็รู้ว่าใคร แต่ไม่เข้าใจว่าต้องเลือกคนเลว ก็ตัวฉันจริงๆนั้นเลวมีอยู่มาก ไม่เคยคิดจะฝากความเลวนี้ให้เธอได้รับรู้ ก็ได้เพียงแต่แค่เฝ้าดู แค่ขอให้เธอได้เคียงคู่ แค่ขอให้เธอได้ไปสู่ จุดหมายของเธอ