ไร่อ้อยคอยรัก

 หนู มิเตอร์  ลูกทุ่ง  ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไร่อ้อยคอยรัก หนู มิเตอร์ อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธงชัย เล็กกัมพลสังกัดค่าย: อาร์ สยาม

C | Am |C | Am |
Am D | Am |G | Am |

หนAmาว..เริ่Dมเยือนมาแล้วน้Amองพี่D..ร่ำร้องเรียกน้องบัวCลอยใคCรเล่าใครเขาหมายเหม่อAmคอยพี่ใจลอAmย  ไร่อ้อGยคงเหลือแต่Dmซาง.. Em

น้Amอง..เจ้Dาไม่หันมาAmแลพี่D..ชะแง้หนาวแท้นวลCปรางค์Cมหนาวเอยข้าเคยกอดAmนางกลับอ้างว้าAmง  ลมพาGพัดนางสู่Am | Amกรุง

ไร่อ้อยแห้งเฉCา เพราะเจ้าไม่อยู่   Amพี่ทนอดสูC  เฝ้าดูเจ้ารุ่งAmสวมเพชรวงใหCญ่..อยู่ใAmนเมืองกรุDmเพลินกลิ่นหอมฟุ้Cง  ลืมGบ้านมุงหDm Emญ้าคา..

หนAmาว.. พี่Dก็หนาวไม่น้อAmหนุ่Dม..ไร่อ้อยบุญน้อยหนักCหนาCงชวดชมเจ้าแล้วแก้วตAmอ้อยแห้งคAmา อ้อมแขGนคอยแฟนAmกลับคืน

Am D | Am |D | C |
C | Am |Am G | Am | Am |

* | ** |

Am | Am | ( x2 ) | Am |คอร์ดเพลง ไร่อ้อยคอยรัก หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม

เนื้อเพลง ไร่อ้อยคอยรัก หนู มิเตอร์ อาร์ สยามหนาวเริ่มเยือนมาแล้วน้อง พี่ร่ำร้องเรียกน้องบัวลอย ใครเล่าใครเขาหมายเหม่อคอย พี่ใจลอย ไร่อ้อยคงเหลือแต่ซาง น้องเจ้าไม่หันมาแล พี่ชะแง้หนาวแท้นวลปรางค์ ลมหนาวเอยข้าเคยกอดนาง กลับอ้างว้าง ลมพาพัดนางสู่กรุง ไร่อ้อยแห้งเฉา เพราะเจ้าไม่อยู่ พี่ทนอดสู เฝ้าดูเจ้ารุ่ง สวมเพชรวงใหญ่อยู่ในเมืองกรุง เพลินกลิ่นหอมฟุ้ง ลืมบ้านมุงหญ้าคา หนาว พี่ก็หนาวไม่น้อย หนุ่มไร่อ้อยบุญน้อยหนักหนา คงชวดชมเจ้าแล้วแก้วตา อ้อยแห้งคา อ้อมแขนคอยแฟนกลับคืน