ไร่อ้อยคอยรัก

หนู มิเตอร์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไร่อ้อยคอยรัก - หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม

C | Am |C | Am |
Am D | Am |G | Am |

หนAmาว..เริ่Dมเยือนมาแล้วน้Amองพี่D..ร่ำร้องเรียกน้องบัวCลอยใคCรเล่าใครเขาหมายเหม่อAmคอยพี่ใจลอAmย  ไร่อ้อGยคงเหลือแต่Dmซาง.. Em

น้Amอง..เจ้Dาไม่หันมาAmแลพี่D..ชะแง้หนาวแท้นวลCปรางค์Cมหนาวเอยข้าเคยกอดAmนางกลับอ้างว้าAmง  ลมพาGพัดนางสู่Am | Amกรุง

ไร่อ้อยแห้งเฉCา เพราะเจ้าไม่อยู่   Amพี่ทนอดสูC  เฝ้าดูเจ้ารุ่งAmสวมเพชรวงใหCญ่..อยู่ใAmนเมืองกรุDmเพลินกลิ่นหอมฟุ้Cง  ลืมGบ้านมุงหDm Emญ้าคา..

หนAmาว.. พี่Dก็หนาวไม่น้อAmหนุ่Dม..ไร่อ้อยบุญน้อยหนักCหนาCงชวดชมเจ้าแล้วแก้วตAmอ้อยแห้งคAmา อ้อมแขGนคอยแฟนAmกลับคืน

Am D | Am |D | C |
C | Am |Am G | Am | Am |

* | ** |

Am | Am | ( x2 ) | Am |ไร่อ้อยคอยรัก - หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม