รักจนไม่รู้จะรักยังไง

 แก๊งปากซอย  พี สะเดิด  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รักจนไม่รู้จะรักยังไง พี สะเดิด
สังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

Dm | Dm |Dm | Dm |

มันเกิGmดอะไรกับความรักเราเหมือนมีเรื่Dmองมีราวเรื่อยไปไม่เคยใช้A#เหตุผลคุยกัCนเลยสักครั้Fอยู่ใกล้ ๆGm แต่ยิ่งห่างไกลคล้าย ๆ เธอมีDmอะไรปิดบังแม้ขอโทA#ษเธอทุกครั้Cง เธอยังรำคาF

 Am  จะทำDmอะไร ก็ไม่AmถูกใจอยากเดิDmนใกล้ ๆ ยังรู้Amสึกผิดยิ่งGm A#คิด..       ยิ่งเหนื่อยใจC

ก็เพราะฉันรักเธFอ จนไม่รู้AmจะรักยังไDmช่วCยบอกคA#นที่มันน้อยใGmจคนนี้สักหน่Cอยว่าเธอรักฉันจริFง หรือทนอยู่Amเพียงเพื่อรอDmคอยคอยวันที่เธCอจากA# Gmลาก็แค่บอกฉันมCา จะได้ไม่เสีAmยเวลาทำ(Dm)ใจ

Dm | Dm |

ที่ผ่านGm ๆ มาก็พยายาม..ตามแต่ใDmจเธอทุกอย่างจนบางครั้A#ง..ความเป็นฉัCนมันหายไปFช่วยบอกกัGmนสักหน่อยก็ดีถ้าหากวันนี้Dmฉันยังไม่ใช่จะได้รู้A#..ว่าฉันควCรไปทางไหFนดี

* | ** |

A# C | Dm |A# C | Dm |
A# C | Dm |A# C | F |

* | ** |

ช่วยบอGmกฉันมา จะได้รู้C.. ว่าควรรักเธอยังFไง..คอร์ดเพลง รักจนไม่รู้จะรักยังไง พี สะเดิด

เนื้อเพลง รักจนไม่รู้จะรักยังไง พี สะเดิดมันเกิดอะไรกับความรักเรา เหมือนมีเรื่องมีราวเรื่อยไป ไม่เคยใช้เหตุผลคุยกันเลยสักครั้ง อยู่ใกล้ๆแต่ยิ่งห่างไกล คล้ายๆเธอมีอะไรปิดบัง แม้ขอโทษเธอทุกครั้ง เธอยังรำคาญ จะทำอะไร ก็ไม่ถูกใจ อยากเดินใกล้ๆยังรู้สึกผิด ยิ่งคิด ยิ่งเหนื่อยใจ ก็เพราะฉันรักเธอ จนไม่รู้จะรักยังไง ช่วยบอกคนที่มันน้อยใจคนนี้สักหน่อย ว่าเธอรักฉันจริง หรือทนอยู่เพียงเพื่อรอคอย คอยวันที่เธอจากลา ก็แค่บอกฉันมา จะได้ไม่เสียเวลาทำใจ ที่ผ่านๆมาก็พยายามตามแต่ใจเธอทุกอย่าง จนบางครั้งความเป็นฉันมันหายไป ช่วยบอกกันสักหน่อยก็ดี ถ้าหากวันนี้ฉันยังไม่ใช่ จะได้รู้ว่าฉันควรไปทางไหนดี ช่วยบอกฉันมา จะได้รู้ ว่าควรรักเธอยังไง