หรี่ไฟหน่อย

 ชัย พองพอง  หรี่ไฟหน่อย  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

หรี่ไฟหน่อย - ชัย พองพอง (ชีวิตภาคค่ำ)

ด้วยความเกรงใจF โปรดหรี่ไฟAmสักนิดก็ดีDmให้บนเวทีGmมันสลัCวสักนิดเถิดหนFนักร้องคนใหA#ม่ไม่ค่อยมั่นใจC.. ก็ตรAmงใบหน้D7กำลังGmจะร้องเพลงช้า.. เหงา ๆG ซึ้ง ๆ เพลงนั้C

ถ้าพี่เปิดไฟF  อะไร ๆAm คงดูไม่Dmดีอยากมอบเพลงนี้Gm..ให้คนสวCยที่นั่งตรFงนั้นเสียงพอจะหล่A#อ ลูกเอื้อนลูกคCอ..ก็มีAmอยู่หลายชั้Dmแต่มัGmนก็คงจบกัน ถ้าบนเวทีCนั้นมีแสFงไฟ

ร้องเพลงเหงา ๆA#  ให้รับCรู้เอาจากเAmสียง.. Dmฝากผ่านสำเนีGmยง..ที่สื่อสารCเพลงรักจาFกใจเห็นเพียงเงา ๆA#  แล้วจินตนาCการเอาได้Amไหม..  DmบทเพลงจากใGmจ จากคนหลังไมCค์ที่ใจอ้าFงว้าง..(F)

F Am | Dm |Gm C | F |
A# C | Am Dm |Gm C F |

** |

ด้วยควาCมเกรงใจF ช่วยหรี่ไAmฟ จะได้ไม่เด่Dmกลัวถ้าได้เห็Gmน เดี๋ยวคนสวCยอาจไม่อยาFกฟังเสียงเพลงเบA#า ๆ  ที่ส่งออกไปC..ก็ได้Amแต่แอบหวัDmแค่เพีGmยงได้มีสักครั้ง มันจะทำCให้เธอพอFใจ

Am Dm |Gm C | F |