หรี่ไฟหน่อย (ชีวิตภาคค่ำ)

  ชัย พองพอง   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หรี่ไฟหน่อย ชัย พองพอง (ชีวิตภาคค่ำ)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิยะ ครุธาเรียบเรียง: อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่งสังกัดค่าย: สหภาพดนตรีติดต่องานแสดง: 0816203845, 0811363187

ด้วยความเกรงใจF โปรดหรี่ไฟAmสักนิดก็ดีDmให้บนเวทีGmมันสลัCวสักนิดเถิดหนFนักร้องคนใหA#ม่ไม่ค่อยมั่นใจC.. ก็ตรAmงใบหน้D7กำลังGmจะร้องเพลงช้า.. เหงา ๆG ซึ้ง ๆ เพลงนั้C

ถ้าพี่เปิดไฟF  อะไร ๆAm คงดูไม่Dmดีอยากมอบเพลงนี้Gm..ให้คนสวCยที่นั่งตรFงนั้นเสียงพอจะหล่A#อ ลูกเอื้อนลูกคCอ..ก็มีAmอยู่หลายชั้Dmแต่มัGmนก็คงจบกัน ถ้าบนเวทีCนั้นมีแสFงไฟ

ร้องเพลงเหงา ๆA#  ให้รับCรู้เอาจากเAmสียง.. Dmฝากผ่านสำเนีGmยง..ที่สื่อสารCเพลงรักจาFกใจเห็นเพียงเงา ๆA#  แล้วจินตนาCการเอาได้Amไหม..  DmบทเพลงจากใGmจ จากคนหลังไมCค์ที่ใจอ้าFงว้าง..(F)

F Am | Dm |Gm C | F |
A# C | Am Dm |Gm C F |

** |

ด้วยควาCมเกรงใจF ช่วยหรี่ไAmฟ จะได้ไม่เด่Dmกลัวถ้าได้เห็Gmน เดี๋ยวคนสวCยอาจไม่อยาFกฟังเสียงเพลงเบA#า ๆ  ที่ส่งออกไปC..ก็ได้Amแต่แอบหวัDmแค่เพีGmยงได้มีสักครั้ง มันจะทำCให้เธอพอFใจ

Am Dm |Gm C | F |คอร์ดเพลง หรี่ไฟหน่อย ชัย พองพอง (ชีวิตภาคค่ำ)

เนื้อเพลง หรี่ไฟหน่อย ชัย พองพอง (ชีวิตภาคค่ำ)ด้วยความเกรงใจ โปรดหรี่ไฟสักนิดก็ดี ให้บนเวทีมันสลัวสักนิดเถิดหนา นักร้องคนใหม่ไม่ค่อยมั่นใจ ก็ตรงใบหน้า กำลังจะร้องเพลงช้า เหงาๆซึ้งๆเพลงนั้น ถ้าพี่เปิดไฟ อะไรๆคงดูไม่ดี อยากมอบเพลงนี้ให้คนสวยที่นั่งตรงนั้น เสียงพอจะหล่อ ลูกเอื้อนลูกคอ ก็มีอยู่หลายชั้น แต่มันก็คงจบกัน ถ้าบนเวทีนั้นมีแสงไฟ ร้องเพลงเหงาๆให้รับรู้เอาจากเสียง ฝากผ่านสำเนียงที่สื่อสารเพลงรักจากใจ เห็นเพียงเงาๆแล้วจินตนาการเอาได้ไหม บทเพลงจากใจ จากคนหลังไมค์ที่ใจอ้างว้าง ด้วยความเกรงใจ ช่วยหรี่ไฟ จะได้ไม่เด่น กลัวถ้าได้เห็น เดี๋ยวคนสวยอาจไม่อยากฟัง เสียงเพลงเบาๆที่ส่งออกไป ก็ได้แต่แอบหวัง แค่เพียงได้มีสักครั้ง มันจะทำให้เธอพอใจ