ร้อยล้านคำพูด

 วงประจำทาง  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ร้อยล้านคำพูด วงประจำทาง
เนื้อร้อง: ปรอท, น่าซีร เอียดวงศ์ทำนอง: ปรอท, ประจำทางเรียบเรียง: PG Melodyดนตรี: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท, น่าซีร เอียดวงศ์โปรดิวเซอร์: น่าซีร เอียดวงศ์สังกัดค่าย: Studio10 Recordติดต่องานแสดง: 0981957442

 E กี่ล้านคำพูดที่บอกว่าเรBารักกัน..เหมือนเดิC#m  กี่ล้านความรู้สึกที่ต้องบอกกัAน..ให้รับรู้B..

E | E |B | C#m |A B | B |

 E คิดไม่ถึงว่าเธอจะทำกันได้Bลง  เธอลืมC#mทิ้งรักเรา..เก่า ๆ เพื่อไปAหาใหBม่  คนที่ดีAหวา เธอมอบรักให้เขEาหมดทั้งใจของเธอ E เธอทุ่มเททั้งตัBวหัวใจ A ถ้าถึงวันนั้น วันที่เขาทิ้C#mงเธอให้ร้องไห้  มันเจ็Aบจนจะขาดใจตาย เมื่อไปจาBกฉัน.. B

ฉันคนที่ใช่A เธอกลับไม่สนBใจ ไม่หันC#mแลเขาก็แค่Aโดน แต่คงBไม่ใช่ สำหรับEเธอรักAเธอมากหวาฉันBม้าย ชอG#mบเธอมากกว่าฉันC#mม้ายฉันAตายให้เธอBได้ รู้C#mไว้

C#m | A B |C#m | A B |E | A | B |

* | ** | ** |

ฉันAตายให้เธอBได้ โปรดรู้ไว้

C#m | A B | C#m | A B | E |คอร์ดเพลง ร้อยล้านคำพูด วงประจำทาง

เนื้อเพลง ร้อยล้านคำพูด วงประจำทางกี่ล้านคำพูดที่บอกว่าเรารักกันเหมือนเดิม กี่ล้านความรู้สึกที่ต้องบอกกันให้รับรู้ คิดไม่ถึงว่าเธอจะทำกันได้ลง เธอลืมทิ้งรักเราเก่าๆเพื่อไปหาใหม่ คนที่ดีหวา เธอมอบรักให้เขาหมดทั้งใจของเธอ เธอทุ่มเททั้งตัวหัวใจ ถ้าถึงวันนั้น วันที่เขาทิ้งเธอให้ร้องไห้ มันเจ็บจนจะขาดใจตาย เมื่อไปจากฉัน ฉันคนที่ใช่ เธอกลับไม่สนใจ ไม่หันแล เขาก็แค่โดน แต่คงไม่ใช่ สำหรับเธอ รักเธอมากหวาฉันม้าย ชอบเธอมากกว่าฉันม้าย ฉันตายให้เธอได้ รู้ไว้ ฉันตายให้เธอได้ โปรดรู้ไว้