ร้อยล้านคำพูด

 ร้อยล้านคำพูด วงประจำทาง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ร้อยล้านคำพูด - วงประจำทาง

 E กี่ล้านคำพูดที่บอกว่าเรBารักกัน..เหมือนเดิC#m  กี่ล้านความรู้สึกที่ต้องบอกกัAน..ให้รับรู้B..

E | E |B | C#m |A B | B |

 E คิดไม่ถึงว่าเธอจะทำกันได้Bลง  เธอลืมC#mทิ้งรักเรา..เก่า ๆ เพื่อไปAหาใหBม่  คนที่ดีAหวา เธอมอบรักให้เขEาหมดทั้งใจของเธอ E เธอทุ่มเททั้งตัBวหัวใจ A ถ้าถึงวันนั้น วันที่เขาทิ้C#mงเธอให้ร้องไห้  มันเจ็Aบจนจะขาดใจตาย เมื่อไปจาBกฉัน.. B

ฉันคนที่ใช่A เธอกลับไม่สนBใจ ไม่หันC#mแลเขาก็แค่Aโดน แต่คงBไม่ใช่ สำหรับEเธอรักAเธอมากหวาฉันBม้าย ชอG#mบเธอมากกว่าฉันC#mม้ายฉันAตายให้เธอBได้ รู้C#mไว้

C#m | A B |C#m | A B |E | A | B |

* | ** | ** |

ฉันAตายให้เธอBได้ โปรดรู้ไว้

C#m | A B | C#m | A B | E |