หรือเพราะใจเธอ

KT Long Flowing, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หรือเพราะใจเธอ - KT Long Flowing

A#m F# | C# G# |
A#m F# | C# G# | G# |

เธA#mอก็จริงใจ แต่เธอไม่ได้F#จริงจังถาC#มว่าเพราะอะไร พอตอบไม่ได้G#ก็เสียงดังให้A#mไปเต็มร้อย มันF#ไม่ใช่น้อย ๆมัC#นก็ยังแพ้ลีลาของเขG#าที่ทำเธอคล้อย

เล็กน้อA#mยสำหรับเธอ แต่กับฉันF#แทบเจียนตายฉันC#จะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีเธอG#แนบเคียงกาA#m F#ความรู้สึC#กข้างในแทบจะเก็บไม่ไหG#เธอจะรู้บ้างไหม

เมื่อวันที่เธA#mอจากฉันF#ไป เรี่ยวแรC#งที่ จะหายG#ใจก็หมA#mดลงไป.F#.  หมดรักC#กันเร็วไปไหG#แล้วฉันจะอA#mยู่..ยังไF#ง  เธอไC#ด้ยินไหG#หัวใจที่ให้A#m..เธอไปF#  ถ้าไม่C#ได้ใช้G#ก็โยนมันทิ้งไป

มันจบแล้วหรืA#mอความรัF#ก ความฝัC#นที่ฉันมีG#หัวใจเธอเลืA#mอกเป็นเขF#า เธอมอC#งว่าเขาดี G#ทำผิดตรงไหA#mนอย่างไรF#  เธอบอC#กฉันทีG#หรือเป็นเพราะใA#mจของเธอเอF#ง ที่มันC#ไม่รักดีG#

ไม่รู้A#mว่าเป็นเพราะใครหรือเป็นเพราะใจF#ของเธอนี่เองทุกครั้C#งนํ้าตามันไหลก็ร้องออกไปG#เป็นเสียงเพลงทุกท่อA#mนที่ฉันบรรเลง ก็เขียF#นมันด้วยตัวเองและC#ในทุก ๆ บาร์ มันคือนํ้าตG#าของฉันเอง

สลายไปในพริบตA#mาเลย ให้ใจใครไปไม่ดูF#เลยก็ฟังแต่เพลงรัC#ก เลยทำให้ฉันนั้นดูเชG#อยากจะย้อA#mนกลับไปวันนั้นให้ฉันไม่น่าคิดเกินF#เลยสรุปเป็นเธอหรือเขC#ที่ทำรักเราไม่เป็นเหมือนเคG#ย..เคย

* | ** |

A#m F# | C# G# | ( x2 )หรือเพราะใจเธอ - KT Long Flowing