เรื่องธรรมดา

 ธีร์ ไชยเดช สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เรื่องธรรมดา ธีร์ ไชยเดช
สังกัดค่าย: LOVEiS+

A#maj7 | D#maj7 |A#maj7 | D#maj7 |
A#maj7 | D#maj7 |A#maj7 | D#maj7 |

      หากลมA#maj7จะแรง จะพัด จะครืน      จะหนD#maj7าว จะเหน็บ จนหลับต้องตื่น A#maj7     เรื่องธรรมดา       D#maj7      หากฝนA#maj7โปรยปราย  กระเซ็นกระซาย D#maj7     จะเป็นจะตาย..อยู่ริมหน้าต่าง A#maj7     เรื่องธรรมดา       D#maj7      หากฟ้A#maj7าจะดัง จะพังลงมา D#maj7     จะซ่อน จะหลบ จนชินจนชา A#maj7     เรื่องธรรมดา       D#maj7

  หากใคCmรที่ทำให้เจ็บข้างใน F ทำใจดีๆ เอาไว้ A#maj7     เรื่องธรรมดา       D#maj7      (เรื่องธรร(A#maj7)มดา)

A#maj7 | D#maj7 |A#maj7 | D#maj7 |

      ถามใจA#maj7พัง ๆ เขารักหรือยัง D#maj7     ได้ยินได้ฟัง อยู่เพียงลำพัง A#maj7     เรื่องธรรมดา       D#maj7

      คำพูดA#maj7อันใด พูดให้เสียใจ D#maj7     ไม่ว่าอย่างไร เพราะรักหมดใจ A#maj7     เรื่องธรรมดา       D#maj7

      จะหนาA#maj7วเพียงใด นอนคิดถึงใคร D#maj7     ว่าเขาอยู่ไหน อยู่ใกล้กับใคร A#maj7     เรื่องธรรมดา       D#maj7

** |

 Gm    แม้กี่ครั้Dmง จะผ่านไปแล้ว     ใจD#ก็ยังไม่แคล้Fว..จะบอกว่A#ารับไหว Gm    ไม่เคยรู้..Dm จะทำยังไง     เป็นธรรCmมดาใช่ไหมที่ฉันต้องทFนไหว

A#maj7 | D#maj7 |A#maj7 | D#maj7 |
A#maj7 | D#maj7 |A#maj7 | D#maj7 |

* | ** | *** |

A#maj7 | D#maj7 |A#maj7 | D#maj7 |
A#maj7 | D#maj7 |A#maj7 | D#maj7 |คอร์ดเพลง เรื่องธรรมดา ธีร์ ไชยเดช

เนื้อเพลง เรื่องธรรมดา ธีร์ ไชยเดชหากลมจะแรง จะพัด จะครืน จะหนาว จะเหน็บ จนหลับต้องตื่น เรื่องธรรมดา หากฝนโปรยปราย กระเซ็นกระซาย จะเป็นจะตายอยู่ริมหน้าต่าง เรื่องธรรมดา หากฟ้าจะดัง จะพังลงมา จะซ่อน จะหลบ จนชินจนชา เรื่องธรรมดา หากใครที่ทำให้เจ็บข้างใน ทำใจดีๆเอาไว้ เรื่องธรรมดา เรื่องธรรมดา ถามใจพังๆเขารักหรือยัง ได้ยินได้ฟัง อยู่เพียงลำพัง เรื่องธรรมดา คำพูดอันใด พูดให้เสียใจ ไม่ว่าอย่างไร เพราะรักหมดใจ เรื่องธรรมดา จะหนาวเพียงใด นอนคิดถึงใคร ว่าเขาอยู่ไหน อยู่ใกล้กับใคร เรื่องธรรมดา แม้กี่ครั้ง จะผ่านไปแล้ว ใจก็ยังไม่แคล้วจะบอกว่ารับไหว ไม่เคยรู้ จะทำยังไง เป็นธรรมดาใช่ไหมที่ฉันต้องทนไหว