เรื่องธรรมดา

 ธีร์ ไชยเดช  เรื่องธรรมดา  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

เรื่องธรรมดา - ธีร์ ไชยเดช

A#maj7 | D#maj7 |A#maj7 | D#maj7 |
A#maj7 | D#maj7 |A#maj7 | D#maj7 |

      หากลมA#maj7จะแรง จะพัด จะครืน      จะหนD#maj7าว จะเหน็บ จนหลับต้องตื่น A#maj7     เรื่องธรรมดา       D#maj7      หากฝนA#maj7โปรยปราย  กระเซ็นกระซาย D#maj7     จะเป็นจะตาย..อยู่ริมหน้าต่าง A#maj7     เรื่องธรรมดา       D#maj7      หากฟ้A#maj7าจะดัง จะพังลงมา D#maj7     จะซ่อน จะหลบ จนชินจนชา A#maj7     เรื่องธรรมดา       D#maj7

  หากใคCmรที่ทำให้เจ็บข้างใน F ทำใจดีๆ เอาไว้ A#maj7     เรื่องธรรมดา       D#maj7      (เรื่องธรร(A#maj7)มดา)

A#maj7 | D#maj7 |A#maj7 | D#maj7 |

      ถามใจA#maj7พัง ๆ เขารักหรือยัง D#maj7     ได้ยินได้ฟัง อยู่เพียงลำพัง A#maj7     เรื่องธรรมดา       D#maj7

      คำพูดA#maj7อันใด พูดให้เสียใจ D#maj7     ไม่ว่าอย่างไร เพราะรักหมดใจ A#maj7     เรื่องธรรมดา       D#maj7

      จะหนาA#maj7วเพียงใด นอนคิดถึงใคร D#maj7     ว่าเขาอยู่ไหน อยู่ใกล้กับใคร A#maj7     เรื่องธรรมดา       D#maj7

** |

 Gm    แม้กี่ครั้Dmง จะผ่านไปแล้ว     ใจD#ก็ยังไม่แคล้Fว..จะบอกว่A#ารับไหว Gm    ไม่เคยรู้..Dm จะทำยังไง     เป็นธรรCmมดาใช่ไหมที่ฉันต้องทFนไหว

A#maj7 | D#maj7 |A#maj7 | D#maj7 |
A#maj7 | D#maj7 |A#maj7 | D#maj7 |

* | ** | *** |

A#maj7 | D#maj7 |A#maj7 | D#maj7 |
A#maj7 | D#maj7 |A#maj7 | D#maj7 |