หราง

เหล็กโคน, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หราง - เหล็กโคน

 Bm  ถ้าไม่เคยติดหราG   กะไม่รู้ว่าหรAาง..มันเป็นอย่างไBmร..

G | A |Bm | Bm |
G | A |F# | F# |

มันทBmรมานแค่ไหน  ใครจะรู้Gว่าข้างในมันลำบาAก มันอยู่ยากสักเพียงไหBmจะทำBmอะไรตามใจ ก็ทำGไม่ได้ให้รู้ไว้AมันลำบากหนักหนBm

ต่อให้เคBmยทำตัวสูง เคยมีGเงินตราไม่มีค่Aา ถ้ามาอยู่ตรงนี้Bmอยากให้รู้Bmว่าข้างใน มันคือนรกGดี ๆนี้แหละหนAา นรกของคนเป็Bm

จะเดิAนไปทางซ้าย หรือจะเดินGไปทางขวาเห็นแต่ หรBmาง หราง หราง หรางจะเดินGไปทางหลัง หรือจะเดินAไปทางหน้าก็มีกำแพF#งสูงขวางกั้น..

ถ้าไม่เคยติดหรGางกะไม่รู้ว่าหรAาง..มันเป็นอย่างไBmร..แค่อยากให้รู้เอาไว้G.. ว่างข้างในAนี้มันทรมาDคิดถึงเธGอสักเพียงไหAก็ไม่ได้เจF#mอหน้าเธอคนนั้Bmไม่ต้องถาGม.. ว่าในหราAงมันเป็นอย่างไBm

G | A |Bm | Bm |G | A |Bm | Bm |
G | A |F#m | Bm |G | A | Bm |

* | ** | ** |

ไม่ต้องถาGม.. ว่าในหราAง..สำบายดีไหBmม..

G | A |Bm | Bm |
G | A |F# | F# |Bm |