สบายดีไหม

 PARATA  สตริง  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สบายดีไหม PARATA ภารต้า
เนื้อร้อง/ทำนอง: วีรยุทธ ชูลีกร (Haleem)เรียบเรียง: ศราวุธ แสงบุตร

ขอบคุณCที่โทรมาหา ที่ทำให้รู้ว่าเธอGยังคงคิดถึงซึ้งใDmจที่เธอไม่เคยลืมกัน แม้เราจะไม่Fพบหน้Gา..

Am G | Fmaj7 |Am G/B | Fmaj7 |

เธอCคงรู้ใช่ไหมว่าใจฉันเฝ้าคิดถึงและคอGยเรียกหาเธอต้องโทรDmมา.. ในเวลFาที่ต้องการเธG

ใจCของฉันมันเหงา มันเฝ้าจะคอยรบเร้าขอเพียGงได้ยินเสียงเธอแม้ไม่ได้Dmเจอ  แค่ฟังเสีFยงฉันก็ชื่นใจG

ใคAmรก็คงไม่รู้ว่าตรงนี้หนาEmวจนเกินไปมีแต่เธอFที่สัมผัสมันได้ มีแต่เธGอเท่านั้น..

ขอบคุณCที่โทรมาหาที่ทำให้รู้ว่าเธอGยังคงคิดถึงซึ้งใจที่เธอDmไม่เคยลืมกัน แม้เราจะไFม่พบหน้GขอบคุณCที่โทรมาถามสบายดีไหมเหมือนแค่Gคำธรรมดารู้ตัวบ้างไหDmมในบางเวลา นี่คือถ้อยคำFล้ำค่G

เพราะเคยEmคิด..ว่าเหลือเพียงตัวคนเดีAmยวเสมอมาแต่เธอFก็ทำให้ฉันได้รู้ได้ซึ้งถึงความจริงGว่าฉันยังมีเธอ

 Am  วันที่ไม่เหลืGอใคร   วันที่ใจEmต้องการแค่เพียงใครสักคAm   และเสียงของเธGอก็ทำให้รู้   ว่าฉัFนมีคนห่วงใยเสมE F Gอ..

Am G | Fmaj7 |Am G/B | Fmaj7 |
C | G |Dm | F G |

* | ** |

 C (แค่เสียงจากเธGอ)  ทำให้รู้ว่าคนอย่างฉันนั้นไม่เดียวดาDm  (ให้ฉันอุ่นใจF)  แค่ความห่วงใยที่เธอคอยมีG..ให้Cกัน

*** |คอร์ดเพลง สบายดีไหม PARATA ภารต้า

เนื้อเพลง สบายดีไหม PARATA ภารต้าขอบคุณที่โทรมาหา ที่ทำให้รู้ว่าเธอยังคงคิดถึง ซึ้งใจที่เธอไม่เคยลืมกัน แม้เราจะไม่พบหน้า เธอคงรู้ใช่ไหมว่าใจฉันเฝ้าคิดถึง และคอยเรียกหา เธอต้องโทรมา ในเวลาที่ต้องการเธอ ใจของฉันมันเหงา มันเฝ้าจะคอยรบเร้า ขอเพียงได้ยินเสียงเธอ แม้ไม่ได้เจอ แค่ฟังเสียงฉันก็ชื่นใจ ใครก็คงไม่รู้ว่าตรงนี้หนาวจนเกินไป มีแต่เธอที่สัมผัสมันได้ มีแต่เธอเท่านั้น ขอบคุณที่โทรมาหา ที่ทำให้รู้ว่าเธอยังคงคิดถึง ซึ้งใจที่เธอไม่เคยลืมกัน แม้เราจะไม่พบหน้า ขอบคุณที่โทรมาถามสบายดีไหม เหมือนแค่คำธรรมดา รู้ตัวบ้างไหมในบางเวลา นี่คือถ้อยคำล้ำค่า เพราะเคยคิด ว่าเหลือเพียงตัวคนเดียวเสมอมา แต่เธอก็ทำให้ฉันได้รู้ได้ซึ้งถึงความจริงว่า ฉันยังมีเธอ วันที่ไม่เหลือใคร วันที่ใจต้องการแค่เพียงใครสักคน และเสียงของเธอก็ทำให้รู้ ว่าฉันมีคนห่วงใยเสมอ แค่เสียงจากเธอ ทำให้รู้ว่าคนอย่างฉันนั้นไม่เดียวดาย ให้ฉันอุ่นใจ แค่ความห่วงใยที่เธอคอยมีให้กัน