สาเนาะอ้าย

 สแน็ก PTmusic  ลูกทุ่ง  อีสาน  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สาเนาะอ้าย สแน็ก PTmusic
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ็ค ลูกอีสานเรียบเรียง: ออนบอร์ด สตูดิโอโปรดิวเซอร์: เตเต้ เฮียป่องไทบ้านเดอะซีรีส์สังกัดค่าย: PTmusicติดต่องานแสดง: 0806529878

Dm | A# |C | A |
Dm | A# |C | A |

Dm | A# |C | Dm |
Dm | A# |C | Dm | Dm |

มัDmนจำเป็นต้องน่ารักA#ขนาดนี้บ่โอ๊Cะโอ้ยจั่งแม่นหล่อแท้น้ออ้าDmเห็Dmนยามยิ้ม เห็นแล้วA#หัวใจละลายหล่Cอจนวัวตาย ควายล้Dm

สิเป็นA#ไปได้บ่C อยากบอกพ่Amอกับแม่ให้ฮู้Dmว่าแA#ม่จ๋าหCนูรักเขDmผู้ชาA#ยคนนี้C หนู้จะเอAmา หนูจะเอDmพอได้เว้A#าจักคำสองคำกะมีแA | Aฮง..

มีแล้วไDmป่แชทสีชมพู มีแล้วบ่A#คนอยู่ในใจมีหรือยัCงคนที่ทักไลน์ว่าคิดฮอดอ้าDmยทั้งเช้าทั้งแลงบ้านอยู่ไDmส สิขอไปส่งกะใจมันหลA#งมักอ้ายแฮง ๆโอเคเนาCะ เฮามาเป็นแฟนกันนAสาเนาะอ้าย

Dm | A# |C | Dm |
Dm | A# |C | Dm |

Dmจเฮี่ยลงโป้ตีน เมื่ออ้ายส่งยิ้A#มให้มาโอ้นะโมCบพุทธายะ จะแลกอะไDmรเอาไปก็ยอมยอA#ม ยอCม ยอDmยอมเอาไA#ป ขอแค่ได้Cฮักอ้าDm

Dm | Dm |A# | C | A |
Dm | A# |C | A |

Dm | A# | C | Dm | ( x2 ) | Dm |

* | ** | ** |

Dm | A# | C | Dm | ( x2 ) | Dm |คอร์ดเพลง สาเนาะอ้าย สแน็ก PTmusic

เนื้อเพลง สาเนาะอ้าย สแน็ก PTmusicมันจำเป็นต้องน่ารักขนาดนี้บ่ โอ๊ะโอ้ยจั่งแม่นหล่อแท้น้ออ้าย เห็นยามยิ้ม เห็นแล้วหัวใจละลาย หล่อจนวัวตาย ควายล้ม สิเป็นไปได้บ่ อยากบอกพ่อกับแม่ให้ฮู้ ว่าแม่จ๋าหนูรักเขา ผู้ชายคนนี้ หนู้จะเอา หนูจะเอา พอได้เว้าจักคำสองคำกะมีแฮง มีแล้วไป่แชทสีชมพู มีแล้วบ่คนอยู่ในใจ มีหรือยังคนที่ทักไลน์ ว่าคิดฮอดอ้ายทั้งเช้าทั้งแลง บ้านอยู่ไส สิขอไปส่ง กะใจมันหลงมักอ้ายแฮงๆโอเคเนาะ เฮามาเป็นแฟนกันนะ สาเนาะอ้าย ใจเฮี่ยลงโป้ตีน เมื่ออ้ายส่งยิ้มให้มา โอ้นะโมบพุทธายะ จะแลกอะไรเอาไปก็ยอม ยอม ยอม ยอม ยอมเอาไป ขอแค่ได้ฮักอ้าย