สาเนาะอ้าย

สแน็ก PTmusic, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สาเนาะอ้าย - สแน็ก PTmusic

Dm | A# |C | A |
Dm | A# |C | A |

Dm | A# |C | Dm |
Dm | A# |C | Dm | Dm |

มัDmนจำเป็นต้องน่ารักA#ขนาดนี้บ่โอ๊Cะโอ้ยจั่งแม่นหล่อแท้น้ออ้าDmเห็Dmนยามยิ้ม เห็นแล้วA#หัวใจละลายหล่Cอจนวัวตาย ควายล้Dm

สิเป็นA#ไปได้บ่C อยากบอกพ่Amอกับแม่ให้ฮู้Dmว่าแA#ม่จ๋าหCนูรักเขDmผู้ชาA#ยคนนี้C หนู้จะเอAmา หนูจะเอDmพอได้เว้A#าจักคำสองคำกะมีแA | Aฮง..

มีแล้วไDmป่แชทสีชมพู มีแล้วบ่A#คนอยู่ในใจมีหรือยัCงคนที่ทักไลน์ว่าคิดฮอดอ้าDmยทั้งเช้าทั้งแลงบ้านอยู่ไDmส สิขอไปส่งกะใจมันหลA#งมักอ้ายแฮง ๆโอเคเนาCะ เฮามาเป็นแฟนกันนAสาเนาะอ้าย

Dm | A# |C | Dm |
Dm | A# |C | Dm |

Dmจเฮี่ยลงโป้ตีน เมื่ออ้ายส่งยิ้A#มให้มาโอ้นะโมCบพุทธายะ จะแลกอะไDmรเอาไปก็ยอมยอA#ม ยอCม ยอDmยอมเอาไA#ป ขอแค่ได้Cฮักอ้าDm

Dm | Dm |A# | C | A |
Dm | A# |C | A |

Dm | A# | C | Dm | ( x2 ) | Dm |

* | ** | ** |

Dm | A# | C | Dm | ( x2 ) | Dm |สาเนาะอ้าย - สแน็ก PTmusic