สาย

 เขียนไขและวานิช สตริง อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สาย เขียนไขและวานิช
เนื้อร้อง/ทำนอง: สาโรจน์ ยอดยิ่งดนตรี: สาโรจน์ ยอดยิ่ง

D# | D# |A# | A# |
D# | D# |A# | A# |

D# | D# |A# | A# |
D# | D# |A# | A# |

สาD#ย.. สายลมพัดแผ่วA#เบาใต้ร่มไม้D#  ชื่นกลิ่นไอเมฆหมอกA#บาง

เมฆD#หมอกบางหายไป  แสงแดดA#เริ่มส่องผ่าD#นมาท่ี่เเววตาของเธอเพื่อตื่A#กลีD#บดอกใบแย้มบานสะพรั่งยามเช้A#พยุงกายลุกขึ้นนั่งจากเตียง

เผื่อD#พรุ่งนี้ที่ยัง.. ต้องค้นหาตัวเอA#เหลือD#บมองมาหน้ากระจกใสสีสันA#สะท้อนแสงละมุนละไมขอD#บตาดำย้ำเตือนเรา  เกือบหมดA#เเรง

D# | D# |A# | A# |
D# | D# |A# | A# |

D# | D# |A# | A# |
D# | D# |A# | A# |

* | ** | ** |

ขอD#บตาดำย้ำเตือนเรา  เกือบหมดA#เเรง

D# | D# |A# | A# |
D# | D# |A# | A# |

D# | D# |A# | A# |

สาD#ย.. สายลมพัดแผ่วเบA#า..คอร์ดเพลง สาย เขียนไขและวานิช

เนื้อเพลง สาย เขียนไข และ วานิชสาย สายลมพัดแผ่วเบา ใต้ร่มไม้ ชื่นกลิ่นไอเมฆหมอกบาง เมฆหมอกบางหายไป แสงแดดเริ่มส่อง ผ่านมาท่ี่เเววตาของเธอเพื่อตื่น กลีบดอกใบแย้มบานสะพรั่งยามเช้า พยุงกายลุกขึ้นนั่งจากเตียง เผื่อพรุ่งนี้ที่ยัง ต้องค้นหาตัวเอง เหลือบมองมาหน้ากระจกใส สีสันสะท้อนแสงละมุนละไม ขอบตาดำย้ำเตือนเรา เกือบหมดเเรง ขอบตาดำย้ำเตือนเรา เกือบหมดเเรง สาย สายลมพัดแผ่วเบา