สาวงามเมืองพิจิตร

หนู มิเตอร์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สาวงามเมืองพิจิตร - หนู มิเตอร์

G Bm | Em |Am D | G D |G D | G |

สาวงามพิจิตร น่าพิศชวนGมองไอ้หนุ่มวันทอCง..หลงมอDงสาวเมืองGพิจิตรเพียงตาสบตEmา ยิ่งพาCหัวใจให้คิGอยากบอกรักเธCอ อยากเจอยอดมิGตรอยากฝากชีวิA7ต  อยากDคิดหมายปองC D..

ผิวเรืองเหลืองผ่อง..ดั่งทองมาเGจืองานวัดแข่งเรืCอ ท่าหลวDง เหมือนดวงมาต้Gองน้องยืนดูเรืEmอ.. อยู่เหนืCอตลิ่งริมคลGองแอบรักโฉมตรูC แอบดูแอบมGองไอ้หนุ่มคะนอDง.. ตามชิGดติดคลอง   Em

งานวัดท่าAmหลวง บรวงสรDวงพ่อGเพชร   Emแล้งหน้านาGเสร็จ ลูกใคDรจะไปสู่ขG EmทำนาหาCทุน บนบาDน พึ่งบุญหลวงพ่Gขายข้าวในนาC เก็บหาเงินพGจะขA7อแต่งงานกับDน้อง..C D

สาวงามพิจิตร อดีตชาGละวันเธอลูกใครCกัน..เล่าจ๊Dะแม่จันทร์แสงGส่องหรือเป็นเชื้อชาEmติ  ทายาCทตะเภาทGองอยากเป็นตะเข้C ว่ายเร่คาบน้อGพากลับวังทอDง เคล้าคลอGแนบนอน

G | C D |G | Em C |
G C | G D | G Em || |

* | ** |

G Bm | Em |Am D | G |สาวงามเมืองพิจิตร - หนู มิเตอร์