เสียศูนย์

 จิ๋ว สกุณชัย  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เสียศูนย์ จิ๋ว สกุณชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต๋า บุญมากเรียบเรียง: อ.ต่อ สรพงค์ มิสเตอร์-ต่อโปรดิวเซอร์: ภูมิรินทร์ จุมรัมย์สังกัดค่าย: จอจาน ยอยักษ์ โปรดักชั่นติดต่องานแสดง: 0806655055

Fm | D# |C# | D# C7 |

ตั้งแต่มื้Fmอที่เจ้าจากลา.. หนีหน้D#าอ้ายไปกับเขาอ้ายกะจA#mมอยู่กับความเหงา  ปวดร้าD#วบ่เคยสร่างซา

หลับตาCmลงกะเห็นแต่ดวFmงหน้าตื่นขึ้นมCmากะพ้อแต่ความFmว่างเปล่าคิดพ้อA#mตั้งแต่มื้อที่เฮา..อยู่นำD#กัน

หมู่เข้าใFmจกะคือเหล้าขาวบักสองซาD#วจ๊วดทันเข้าไปให้สมA#mให้สาแก่ใจ  อ้ายคนผู้ฮ้าD#ยบ่มีหยังดี

คนที่ฮัCmก.. ยังทิ้งFmอ้ายไปทั้งที่ฮัCmก.. กันมาFmหลายปีคือเฮ็A#mดกับอ้ายแบบนี้  น้องบ่มีD#แหน่บ้อหัวใจ..

แต่กะให้มีความสุขกับเขG#ให้เจ้านั้นสุขสมCmหวังถิ่มฮักเฮาให้เป็นฮักฮ่าA#mปล่อยวางบ่ต้องเหลือD#เยื่อใยถิ่มอ้ายให้มันเสียG#ศูนย์หมุ่นม่างไปเบิดทั้งหัวCmใจแต่บ่เป็นหยัA#mงอ้ายเข้าใจ..  C#mฮู้อยู่A#mว่าคนคืออ้าD#ยบ่มีหยัG#งดี

D# |

นับตั้งแต่Fmมื้อนี้ต่อไปสิจื่อไว้D#เตือนใจเจ้าของอย่าหลงเชื่A#mอคนหลายใจคือน้องมักง่าD#ยบ่มีหัวใจ

ถึงสิเจ็Cmบ.. เจ็บจนFmแป๋ตายกะสิยอCmม.. ให้เจ้Fmาทิ้งไปบ่ยื้อA#mเหนี่ยวรั้งเอาไว้บ่มีหัวใจD#คนบ่ฮู้จักพอ.. D#

Fm | D# |A#m | D# |
Fm | D# |A#m | D# |

** |

ฮู้อยู่C#ว่าคนคืออ้าย.. D# มันบ่คู่ควรC# C#m | G#คอร์ดเพลง เสียศูนย์ จิ๋ว สกุณชัย

เนื้อเพลง เสียศูนย์ จิ๋ว สกุณชัยตั้งแต่มื้อที่เจ้าจากลา หนีหน้าอ้ายไปกับเขา อ้ายกะจมอยู่กับความเหงา ปวดร้าวบ่เคยสร่างซา หลับตาลงกะเห็นแต่ดวงหน้า ตื่นขึ้นมากะพ้อแต่ความว่างเปล่า คิดพ้อตั้งแต่มื้อที่เฮาอยู่นำกัน หมู่เข้าใจกะคือเหล้าขาว บักสองซาวจ๊วดทันเข้าไป ให้สมให้สาแก่ใจ อ้ายคนผู้ฮ้ายบ่มีหยังดี คนที่ฮัก ยังทิ้งอ้ายไป ทั้งที่ฮัก กันมาหลายปี คือเฮ็ดกับอ้ายแบบนี้ น้องบ่มีแหน่บ้อหัวใจ แต่กะให้มีความสุขกับเขา ให้เจ้านั้นสุขสมหวัง ถิ่มฮักเฮาให้เป็นฮักฮ่าง ปล่อยวางบ่ต้องเหลือเยื่อใย ถิ่มอ้ายให้มันเสียศูนย์ หมุ่นม่างไปเบิดทั้งหัวใจ แต่บ่เป็นหยังอ้ายเข้าใจ ฮู้อยู่ว่าคนคืออ้ายบ่มีหยังดี นับตั้งแต่มื้อนี้ต่อไป สิจื่อไว้เตือนใจเจ้าของ อย่าหลงเชื่อคนหลายใจคือน้อง มักง่ายบ่มีหัวใจ ถึงสิเจ็บ เจ็บจนแป๋ตาย กะสิยอม ให้เจ้าทิ้งไป บ่ยื้อเหนี่ยวรั้งเอาไว้ บ่มีหัวใจคนบ่ฮู้จักพอ ฮู้อยู่ว่าคนคืออ้าย มันบ่คู่ควร