สองรัก

 Zeal  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สองรัก ZEAL วงซีล
เนื้อร้อง: SuperOuuทำนอง: SuperOuu, อานนท์ สายแสงจันทร์เรียบเรียง: ปราชญ์ พงษ์ไชยสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

 Asus4   แต่ก่อนแต่ไรเข้าใจDsus2.. Bm7   ว่าการเป็นคนรัก..E คือเรียนรู้กันและกัน Asus4   แต่ถ้าใครคนหนึ่งไม่Bm7ใช่ตัวจริง C#m7   ก็คงต้องจากกัน.. Dm7   เหมือนดังเรื่องเธอกับฉัน

D | A |D | A |

 Asus4   ทนเจ็บและยอมรับDsus2มา Bm7   เมื่อเธอได้เจอตัวจริง..E กว่าฉันถึงต้องไป Asus4   แต่มาวันนี้ เธอมีBm7เรื่องราวมากมาย    ที่ฟังC#m7ไม่เข้าใจ ยิ่งฟัDm7ง ยิ่งทรมานฉัน

 C#m  เธอบอกเหตุผลที่หยุดความรัF#กระหว่างฉัน Bm  เพราะเธอไม่รู้ว่าเธอรักเขDmามากกว่าไหม C#m  ตัวปลอมอย่างฉัน ก็ยังคงรัF#   บอกอย่างนี้ได้Bmไง   อย่าปล่อยให้หวัEงกันอีกเลย

   สอDงรัก ฉันรับไม่ไหว C#m  เธอมีหนึ่งใจ ให้ไปตั้ง   สอDงรัก ทั้งเขาและฉัน C#m  ฝันไปหรือเธอ   มีDใคร.. ยอมทนบ้างไหม C#m  ลืมตาตื่นมาสักทีเถอะ   สอBmงหัวจิตหัวใจอย่างนี้   เลือDmกสักทีเถอะ เอาสักทาง

A | E |Bm | Dm |
A | E |Bm | Dm |

* | ** | ** |

D | A | ( x4 )คอร์ดเพลง สองรัก ZEAL ซีล

เนื้อเพลง สองรัก ZEAL วงซีลแต่ก่อนแต่ไรเข้าใจ ว่าการเป็นคนรัก คือเรียนรู้กันและกัน แต่ถ้าใครคนหนึ่งไม่ใช่ตัวจริง ก็คงต้องจากกัน เหมือนดังเรื่องเธอกับฉัน ทนเจ็บและยอมรับมา เมื่อเธอได้เจอตัวจริง กว่าฉันถึงต้องไป แต่มาวันนี้ เธอมีเรื่องราวมากมาย ที่ฟังไม่เข้าใจ ยิ่งฟัง ยิ่งทรมานฉัน เธอบอกเหตุผลที่หยุดความรักระหว่างฉัน เพราะเธอไม่รู้ว่าเธอรักเขามากกว่าไหม ตัวปลอมอย่างฉัน ก็ยังคงรัก บอกอย่างนี้ได้ไง อย่าปล่อยให้หวังกันอีกเลย สองรัก ฉันรับไม่ไหว เธอมีหนึ่งใจ ให้ไปตั้ง สองรัก ทั้งเขาและฉัน ฝันไปหรือเธอ มีใคร ยอมทนบ้างไหม ลืมตาตื่นมาสักทีเถอะ สองหัวจิตหัวใจอย่างนี้ เลือกสักทีเถอะ เอาสักทาง